Advokatfirmaet Berngaard bringer verdifull kompetanse inn i næringsklyngen

Før sommeren ble Advokatfirmaet Berngaard AS en del av Cluster for Applied AI med et klart mål om å lære – og lære bort. Ambisjonen er allerede satt ut i livet, gjennom både partnersamarbeid og felles arrangementer.

– En av grunnpilarene i firmaet er teknologi, og det er den avdelingen jeg tilhører. Jeg synes det næringsklyngen gjør er veldig, veldig kult. For en som meg, som er langt over gjennomsnittet opptatt av teknologien, ikke bare fra et juridisk, men også et praktisk perspektiv, var det viktig for både meg og firmaet å knytte til seg en samarbeidspartner som Cluster for Applied AI – nettopp for å lære, sier John E. Nilsen, senioradvokat i Advokatfirmaet Berngaard AS.

Berngaard er et mellomstort, fullservice advokatfirma som ønsker å være en utfordrer i et konformt marked og en annerledes arbeidsplass i en konform bransje. Firmaet fyller snart 20 år og er stolte av å sette mennesker og kunder i sentrum.

Nilsen røper også at firmaet har stort fokus på det grønne skiftet.

– For å kunne bistå, må du forstå

I tillegg til et ønske om å lære mest mulig om anvendelse av kunstig intelligens (AI) fra andre som jobber med det hver dag, er senioradvokaten også klar for å stille sin og firmaets spesifikke kompetanse til disposisjon for andre klyngepartnere.

Senioradvokat i Berngaard Advokatfirma AS, John E. Nilsen, tror inntoget av kunstig intelligens i hans bransje vil bidra til en tettere relasjon med klienten. Foto: Mats Bakken

– Jeg lærte tidlig i karrieren at for å kunne bistå på et område, må du forstå hva det er som faktisk skjer «i grøfta». Det er dette som i hovedsak har vært motivasjonen for å bli med i klyngen. Forhåpentligvis kan vi også bidra på det juridiske. Det er ikke til å stikke under en stol at når det gjelder både regulering og de juridiske spørsmålene rundt kunstig intelligens, er det en myriade av utfordringer, påpeker Nilsen. Han utdyper:

– Med EUs digitaliseringsstrategi og Norges nasjonale strategi for kunstig intelligens står vi på randen av gjennomregulering på «veldig kort» tid. Det er ikke tatt høyde for det allerede etablerte regelverket som treffer AI som teknologi, og der håper jeg vi kan bidra inn med en slags navigasjon i regelverknettet for aktører i tidlig- og mellomfase.

Kunstig intelligens i advokathverdagen

Etter å ha hatt ansvaret for å kartlegge hvordan kunstig intelligens kommer til å påvirke firmaet og bransjen, er Nilsen foreløpig ikke bekymret.

– Det vi har sett er at ingen kommer til å miste jobben, men at man kommer til å få en annen tilnærming til advokater. Der hvor vi tidligere brukte mye tid på for eksempel dokumentanalyse eller dokumentutforming, kommer kanskje den oppgaven til å bli tillagt en AI-modell. Det finnes allerede gode verktøy i markedet, som vi vil teste ut og ta i bruk, forteller han.

Nilsen tror også at det i fremtiden kommer til å bli et krav fra kunden at man har et eller annet AI-system på plass og verktøy som gjør grovarbeidet slik at effektiviteten totalt sett øker.

– Om fem år tror jeg AI er betydelig mer integrert i advokatbransjen enn i dag. Jeg tror hverdagen kommer til å innebære en tettere relasjon med klienten, framfor å sitte og produsere like mye «backoffice». Det blir mye mer fokus på skreddersøm, ivareta relasjoner, generelt forretninger, spår han.

Juridiske utfordringer ved bruk av AI

Selv om Nilsen ønsker teknologien velkommen inn i sin jobbhverdag, er han tydelig på at bruk av kunstig intelligens fører med seg visse utfordringer knyttet til det juridiske – som for eksempel hensyn til retningslinjer for god advokatskikk, personvern og immaterielle rettigheter.

– Den største utfordringen er datainnhenting. Vi er underlagt lovfestede retningslinjer for god advokatskikk, for eksempel konfidensialitetsplikt og en rekke andre bestemmelser som kan være problematisk å parere ved å ta i bruk AI. Det gjelder særlig åpne AI-modeller, for eksempel former for generativ AI som ChatGPT, forteller han.

Grunnen til det er at slike åpne, offentlige AI-modeller lagrer dataene som mates inn for å trene på dem og blir enda mer intelligente.

– Nå har man i høyere grad fått business-versjoner av lukkede systemer, som innebærer at inndataene ikke går videre for å trene AI-modellen ytterligere eller videredeles på annen måte. Det er veldig positivt, men her er det begrenset åpenhet fra leverandørene og dette igjen kan skape en usikkerhet, påpeker Nilsen.

Partnerfordeler og arrangementer

Klyngeleder for Cluster for Applied AI, Tore Lie, legger ikke skjul på at han er ekstatisk over å ha med seg Advoktafirmaet Berngaard som klyngemedlem i tiden vi går inn i.

– Det å ha med en partner som ikke bare er advokatfirma, men som også forstår teknologi, er fantastisk. Vi får fryktelig mange henvendelser og spørsmål om dagen relatert til bruk av AI på en forsvarlig måte, og der opplever jeg at Berngaard bidrar med masse god kompetanse, kommenterer Lie. Han legger til:

– Et eksempel er IFE og Berngaard som allerede har funnet sammen og diskutert problemstillinger rundt forsvarlig og etisk bruk av kunstig intelligens.

Klyngelederen er også svært fornøyd med at AI-klinikken som tilbud til klyngepartnerne nå kan lene seg på den juridiske kompetansen som Berngaard representerer.

– Det er også fantastisk at de allerede har tatt initiativ til å arrangere klyngearrangementer. Onsdag 6. desember inviterer vi til kveldsforedraget «Due diligence av teknologiselskap» i Oslo. Her får deltakerne verdifulle tips og triks for å sikre en robust og innsiktsfull DD-prosess.