Om Cluster for Applied AI

Næringsklynge for anvendt kunstig intelligens

Cluster for Applied AI skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.

Marianne Jansson Bjerkman
AI-klinikken åpnet
AI-klinikken

Ønsker du å realisere ditt digitale potensial?

Gjennom sterke partnere i Cluster for Applied AI representerer AI-klinikken en ekstraordinær samlet kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens.

Nyheter

Kunstig intelligensprogram skreddersydd for elever «besto» første testrunde – snart kommer oppfølgeren

Elever ønsker flere og raskere tilbakemeldinger på tekster de skriver. Et forskningsprosjekt i ungdomsskolen tyder på at elever kan skrive bedre tekster, om de får tilbakemeldingene fra et dataprogram basert på kunstig intelligens. Skrevet av Ann-Kristin Johansen, Høgskolen i Østfold Ved Høgskolen i Østfold (HiØ) jobber forskere med å utvikle et kunstig intelligensprogram som skal […]

Våre partnere

Vi tilbyr aktører i verdikjeden for kunstig intelligens tilgang til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanseutvikling, støtte til finansieringsprosesser og muliggjør forskning og innovasjon ved å fasilitere og utvikle programmer og prosjekter som kobler problemeiere og problemløsere. Dette resulterer i økt global konkurransekraft og bærekraftig vekst til det beste for samfunnet.

Partnere
Partnerkonferansen 2022