Om Cluster for Applied AI

Næringsklynge for anvendt kunstig intelligens

Cluster for Applied AI skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.

Marianne Jansson Bjerkman
AI-klinikken åpnet
AI-klinikken

Ønsker du å realisere ditt digitale potensial?

Gjennom sterke partnere i Cluster for Applied AI representerer AI-klinikken en ekstraordinær samlet kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens.

Nyheter

Nå kan næringslivet drøfte forskningsideer med vår ekspert

I rollen som kompetansemegler har Hermund Arntzen Dale førstehåndskjennskap til hvordan forskning kan hjelpe bedrifter med å løse deres utfordringer. Kompetansemegler er et gratis verktøy for å utvikle næringslivet i Viken gjennom forskningsrelaterte prosjekter. Smart Innovation Norway har gjennom flere år representert én av sju meglere i Viken fylke. Hermund Arntzen Dale har nylig gått […]

Våre partnere

Vi tilbyr aktører i verdikjeden for kunstig intelligens tilgang til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanseutvikling, støtte til finansieringsprosesser og muliggjør forskning og innovasjon ved å fasilitere og utvikle programmer og prosjekter som kobler problemeiere og problemløsere. Dette resulterer i økt global konkurransekraft og bærekraftig vekst til det beste for samfunnet.

Partnere
Partnerkonferansen 2022
nb_NONorwegian