Hva får vi som klynge-medlemmer?

For klyngen er det sentrale at vi sammen skal bidra til å løfte hverandre, og verdiforslaget er som følger:

Vi tilbyr aktører i verdikjeden for kunstig intelligens tilgang til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanseutvikling, støtte til finansieringsprosesser og muliggjør forskning og innovasjon ved å fasilitere og utvikle programmer og prosjekter som kobler problemeiere og problemløsere. Dette resulterer i økt global konkurransekraft og bærekraftig vekst til det beste for samfunnet.

Tomas Nordlander

Våre klyngepartnere får en rekke fordeler:

  • Offisiell status som partner i Norges første næringsklynge for anvendt kunstig intelligens.
  • Aktiv deltakelse i minst én av innovasjonsgruppene i Cluster for Applied AI.
  • Deltakelse på partnermøter og konferanser.
  • Ønske om å bidra til verdiskapning i egen bedrift eller organisasjon, men også gjennom innovasjonssamarbeid

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli partner i klyngen?

Kontakt klyngeleder på mobil
+47 922 23 462 eller via e-post.

Ta kontakt