Hvem er med i næringsklyngen?

Cluster for Applied AI har over 60 medlemmer og samarbeidspartnere. Klyngen omfatter offentlige og private selskaper, investorer, F&U-bedrifter, akademia og kommuner som utvikler og/eller anvender kunstig intelligens, eller som arbeider for å ta teknologien i bruk.

AI+