Cluster for Applied AI ønsker Proactima velkommen i klyngen!

Proactima

– Cluster for Applied AI fungerer som en akselerator for omstilling og innovasjon når det kommer til å dra nytte av de muligheter kunstig intelligens gir virksomheter i dag og i fremtiden, sier klyngeleder Marianne Bjerkman.

– Vi ser imidlertid at det kan oppstå utfordringer knyttet til uforutsette problemstillinger og risikoelementer når teknologien skal tas i bruk. Med den spisskompetansen Proactima og deres nøkkelpersoner besitter, vil selskapet kunne bidra til en smidigere omstilling for andre virksomheter, samtidig som klyngen gir rom for å utvikle bedre forståelse for problemstillingene i fellesskap, og for nyvunnet kompetanse for alle parter.

Vi er svært glade for å kunne ønske Proactima velkommen som ny partner i klyngen!

La oss introdusere klyngepartner Proactima med noen kjappe fakta fra Rune Winther, Leder for Utvikling og Innovasjon:

Hva gjør dere i Proactima, og hva er din rolle?

Proactima er et konsulentselskap innen risikostyring og bærekraft. God ledelse krever kompetanse, planlegging og praktisk erfaring, som Proactima leverer gjennom konsulenttjenester, verktøy, kurs og opplæring. Vi er ledende spesialister på alle våre serviceområder, og alle våre konsulenter er spesialisert på minst ett område. Selv om vi startet med fokus på olje- og gassindustrien i 2003, jobber vi nå for et bredt spekter av virksomheter.

Selskap: Proactima AS, 
www.proactima.com
Hvem: Rune Winther, Leder for Utvikling og Innovasjon
Antall ansatte:  75

Rune Winter
Rune Winter

Hvilke målsetninger har dere fremover?

Vår visjon er å være det ledende fagmiljøet og den foretrukne samarbeidspartneren innen risikostyring, bærekraft og samfunnssikkerhet.

Spesielt har vi mål om å utvikle våre rådgivingstjenester for kunder som er fremtidsrettede, i den forstand at de har høye ambisjoner mht. digitalisering og bærekraft. Vår misjon er å bidra til et tryggere og mer bærekraftig samfunn, og da er det helt avgjørende at vi har fokus på megatrendene digitalisering og bærekraft.

Hvorfor velger dere å bli partnere i Cluster for Applied AI, og hva er deres nåværende eller potensielle plass i AI-økosystemet?

AI, i sine forskjellige former, vil medføre en rekke endringer i risikobildet for mange aktører. For å kunne oppfylle vår misjon, og være en foretrukket rådgiver for våre kunder, er det nødvendig at vi aktivt deltar i arbeidet med praktisk utnyttelse av AI. Cluster for Applied AI fremstår som den viktigste møteplassen for dette. Vår rolle i AI-økosystemet vil være en rådgiver som sikrer at de som ønsker å ta i bruk AI kan gjøre det på en måte som balanserer nytteverdi og risiko på en god måte.