NEMONOOR

Nemonoor er et nasjonalt senter for kunstig intelligens (KI) bestående av 8 norske selskaper med bred ekspertise innen KI. Vi skal gi tilgang til kunnskap, testsentrene og nettverket du trenger for å lykkes med å ta kunstig intelligens i bruk i din virksomhet.

Nemonoor er et nasjonalt senter for kunstig intelligens (KI) bestående av 8 norske selskaper med bred ekspertise innen KI. Vi skal gi tilgang til kunnskap, testsentrene og nettverket du trenger for å lykkes med å ta kunstig intelligens i bruk i din virksomhet.

Nemonoor består av DigitalNorway, Institutt for Energiteknikk (IFE), NORA/UiO, Norway Health Tech, NTNU, SINTEF, Smart Innovation Norway og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP).

I Nemonoor vil du møte et team av eksperter som gir veiledning om hvilke tjenester som vil være egnet for å hjelpe deg med å bygge den nødvendige kompetansen og utnytte mulighetene innen KI.

Nemonoor er delvis finansiert gjennom Norges engasjement i EUs DIGITAL Europa-program, og mange av våre tjenester tilbys derfor gratis eller til en redusert pris.

Les mer om Nemonoor.