WEBINAR: Hvordan kan vi jobbe for å få mest mulig ut av kunstig intelligens?

 

Webinar:

Hvordan kan vi jobbe for å få mest mulig ut av kunstig intelligens?

– Samarbeid som et kraftfullt verktøy for å skape verdi av kunstig intelligens

Samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner og næringsliv er viktig for å realisere gevinstene som ligger i å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens (KI). Derfor har vi samlet de mest sentrale aktørene i det norske KI-landskapet:
NORA – Norwegian AI Research Consortium, Norwegian Open AI Lab, Cluster for Applied AI og Digital Norway.

Sammen representerer vi fire sterke miljøer innen KI og dekker hele verdikjeden – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering. Nå ønsker vi å jobbe mer og bedre sammen med mål om å skape verdi av kunstig intelligens og sette Norge på KI-kartet.

Nysgjerrig på hvordan vi skal få til det? Bli med på webinar 19. november!

HVA:

Webinar

NÅR:

19. november 2020, kl. 13:00-14:30

HVOR:

Zoom

Temaer:
  • Hva er kunstig intelligens, og hvorfor er samarbeid så viktig på dette området?
  • Hva er forutsetningene for å lykkes med KI fra forskning til næringsutvikling?
  • De norske KI-miljøene presenterer seg og viser eksempler på verdiskapning av og med KI
  • Panelsamtale: Hvordan kan vi samarbeide for å skape verdi av KI og sette Norge på kartet?