Partnerkonferansen 2022: Registration

Meld deg på Partnerkonferansen 2022

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet.

AI-klinikken

 

Gjennom sterke partnere i Cluster for Applied AI representerer AI-klinikken en ekstraordinær samlet kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens. 

Via et digitalt eller fysisk besøk i klinikken vil deres virksomhet kunne få støtte til å starte reisen med å konkretisere og realisere deres digitale mulighetsrom, enten det er mindre konkrete prosjekter dere ønsker hjelp med, eller om det gjelder mer generelle, overordnede spørsmål. Kompetansen du finner i AI-klinikken er relevant på tvers av bransjer og domener.

 

 

OM CLUSTER FOR APPLIED AI

 • Cluster for Applied AI er Norges første næringsklynge for anvendt kunstig intelligens
 • Klyngen har mer enn 60 medlemmer og samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia
 • Cluster for Applied AI passer for aktører som utvikler eller anvender KI i dag, eller som har besluttet å gjøre det
 • Dersom dere har behov for en samarbeidspartner med kompetanse på digital omstilling og kunstig intelligens, kan klyngeadministrasjonen formidle kontakt med rett partner

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman på +47 924 14 854 eller via e-post.

 
Hvem er AI-klinikken for?

AI-klinikken passer for de aller fleste virksomheter som ønsker å realisere sitt digitale potensial, og den tilgjengelige kompetansen er relevant inn mot de fleste domener. Det kan for eksempel dreie seg om datafangst og -lagring, entreprenørskap, smart city, industri 4.0, tidsserieanalyser, språkteknologi, bildegjenkjenning, juridiske forhold, mm.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Eksempler på spørsmål og problemstillinger som er relevante for et besøk i AI-klinikken:

 • Hva kan vi bruke våre data til?
 • Er AI et egnet verktøy for å løse våre utfordringer, eller til å utvide vårt mulighetsrom?
 • Hvordan kan vi finansiere et AI-relatert innovasjonsprosjekt?
 • Hva slags plattformer eller skyløsninger egner seg for innsamling av data?
 • Juridiske spørsmål knyttet til bruk av data

4. REALISERING AV MULIGHET

AI-klinikken legger til rette for videre samarbeid gjennom prosjekter eller kommersielle samarbeid.

 
Hvordan fungerer AI-klinikken?

AI-klinikken fasiliteres av klyngeledelsen i Cluster for Applied AI, som består av en rekke virksomheter med dyp kompetanse knyttet til digitalisering og AI innen er rekke anvendelser. Slik får deres virksomhet hjelp gjennom AI-klinikken:

1. KONTAKT

Ta kontakt med Cluster for Applied AIs administrasjon via “Kontakt oss”-knappen over, eller via klyngeleder Marianne Jansson Bjerkman.

2. AVKLARING

Få et digitalt møte med oss i Cluster for Applied AIs administrasjon, hvor vi sammen ser nærmere på hva slags kompetanse nettopp deres virksomhet har behov for.

3. KOMPETANSETILGANG

Få et første møte eller workshop med de som har rett kompetanse for nettopp deres virksomhet og aktuelle problemstilling.

 
Disse får du treffe i AI-klinikken

Cluster for Applied AI har over 60 medlemmer og samarbeidspartnere, som sammen representerer unik dybde- og breddekompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens. Gjennom AI-klinikken kan deres virksomhet få hjelp av noen av disse! Klyngen omfatter offentlige og private selskaper, investorer, F&U-bedrifter, akademia og kommuner som utvikler og/eller anvender kunstig intelligens, eller som arbeider for å ta teknologien i bruk.

Prosjektet er finansiert av Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge.

 

 

WEBINAR: Hvordan kan vi jobbe for å få mest mulig ut av kunstig intelligens?

 

Webinar:

Hvordan kan vi jobbe for å få mest mulig ut av kunstig intelligens?

– Samarbeid som et kraftfullt verktøy for å skape verdi av kunstig intelligens

Samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner og næringsliv er viktig for å realisere gevinstene som ligger i å utvikle og ta i bruk kunstig intelligens (KI). Derfor har vi samlet de mest sentrale aktørene i det norske KI-landskapet:
NORA – Norwegian AI Research Consortium, Norwegian Open AI Lab, Cluster for Applied AI og Digital Norway.

Sammen representerer vi fire sterke miljøer innen KI og dekker hele verdikjeden – fra forskning og utvikling til anvendelse og kommersialisering. Nå ønsker vi å jobbe mer og bedre sammen med mål om å skape verdi av kunstig intelligens og sette Norge på KI-kartet.

Nysgjerrig på hvordan vi skal få til det? Bli med på webinar 19. november!

HVA:

Webinar

NÅR:

19. november 2020, kl. 13:00-14:30

HVOR:

Zoom

Temaer:
 • Hva er kunstig intelligens, og hvorfor er samarbeid så viktig på dette området?
 • Hva er forutsetningene for å lykkes med KI fra forskning til næringsutvikling?
 • De norske KI-miljøene presenterer seg og viser eksempler på verdiskapning av og med KI
 • Panelsamtale: Hvordan kan vi samarbeide for å skape verdi av KI og sette Norge på kartet?

Prisvinner hyller hybridversjonen av Partnerkonferansen 2020

 
 

Prisvinner hyller hybridversjonen av Partnerkonferansen:

– Definitivt den beste konferansen jeg har vært med på under coronatiden

Da Partnerkonferansen 2020 samlet klyngepartnere fra to næringsklynger – både fysisk og digitalt – på torsdag, ble også to vinnere av «Årets klyngepartner» kåret.

Av Mari Kristine Buckholm, 23. oktober 2020

– Det var veldig overraskende og utrolig hyggelig å bli «Årets klyngepartner», og det bare forsterker inntrykket av næringsklyngen, sier Inge Grini, CEO i Intellectual Labs, som i år stakk av med partnerprisen i Cluster for Applied AI.

Partnerkonferansen 2020 samlet partnere fra begge Smart Innovation Norways næringsklynger, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, etter at den ferske AI-klyngen ble stiftet i fjor høst.

– Vi er skapt for å skape ting i samarbeid med andre, og da er vi nødt til å være en del av andres økosystem. Det er derfor vi er med i Cluster for Applied AI. Håpet var at vi kunne møte nye venner i inn- og utland, og det har vi virkelig gjort, forteller Grini.

Han lot seg også imponere over den hybride gjennomføringen av Partnerkonferansen 2020, hvor noen deltakere var til stede i Simulatorsenteret, mens flere fulgte konferansen via Zoom og deltok i aktiviteter der. Selv var han på plass i salen og leverte en av fem partnerpitcher.

– Teknisk og innholdsmessig er dette definitivt den beste digitale hybridkonferansen under coronatiden, og jeg har sett en del! Formatet og senteret er veldig bra, det var ganske mange i salen og mange engasjerte online, kommenterer Grini.

Video : Partnerkonferansen 2020 | Smart Innovation Norway

Stolt partnerbedrift

Dagens andre vinner var Schneider Electric, som ble kåret til «Årets klyngepartner» i den modne næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Dette er noe vi må få være stolte av. Det var overraskende og veldig hyggelig! Jeg håper det indikerer at vårt partnerskap har vært på riktig nivå, at vi har vært aktive og at vi har bidratt med noe som har betydd noe for resten av klyngen, sier Per Gjerløw, som mottok prisen på vegne av selskapet.

– For oss er det viktig å være en del av klyngen for å komme i kontakt med nye partnere og kunder, få nye ideer, diskutere modeller for fremtidig business, samt sjekke at våre analyser og utstyr gir mening når det gjelder å bruke dataen vi samler inn og prosesserer til å skape butikk – enten for en kunde eller oss selv. Ja, det er veldig nyttig for oss, legger han til.

– Bidrar med WOW-faktor og kompetanse

Det var Smart Innovation Norways nye Head of Clusters, Eli Haugerud, som hadde gleden av å dele ut prisene til begge prisvinnerne av i hver sin klynge.

– Kriteriet for å bli «Årets klyngepartner» er at bedriften har deltatt og brukt hele innovasjonsplattformen, at de har en WOW-faktor og bidrar med kompetanse inn i klyngen. Det er grunnen til at det var Intellectual Labs og Schneider Electric som stakk av med prisene denne gangen, sier Haugerud.

Sistnevnte har i tillegg vært med i NCE-klyngen lenge og deltatt i flere EU-prosjekter sammen med Smart Innovation Norway.

Årets viktigste møteplass

Som fersk klyngeleder deltok Haugerud selv på Partnerkonferansen for første gang og er ikke i tvil om at møteplass-konseptet er verdifullt – både for klyngemedlemmene og for Smart Innovation Norway selv. Det er prosjektleder for Cluster for Applied AI, Marianne Bjerkman, helt enig i:

– Partnerkonferansen er årets viktigste treffpunkt for klyngepartnerne, hvor de får delta i et arrangement som legger til rette for at de skal bli bedre kjent med hverandre og i tillegg får faglig påfyll og kompetanseheving.

Det første året etter oppstarten av AI-klyngen har vært svært begivenhetsrikt. Klyngen har blant annet blitt nevnt i den nasjonale strategien for kunstig intelligens, deltatt i ulike konferanser, satt i gang flere innovasjonsprosjekter og tatt imot nye partnere.

Cluster for Applied AI skal øke anvendelsen av kunstig intelligens i Norge og legge til rette for å ta i bruk ny teknologi. Fokuset for klyngen er å få hele hele øskosystemet til å fungere sammen – fra utvikling til anvendelse.

– Fremtiden ser lys ut. Vi jobber mot å øke synergien som oppstår når klyngepartnerne treffer hverandre, avslutter Bjerkman.

Cluster for Applied AI starter samarbeid med NORA-nettverket

 

ENGASJERT: Daglig leder for NORA, Klas Pettersen (nummer to fra venstre), var en del av paneldebatten under konferansen AI+. (Foto: Mari K. Buckholm)

NORA-sjefen hyller klyngeinitiativet:

– Nøkkelen er å finne de konkrete prosjektene hvor det finnes et problem som er interessant å løse

Som et nasjonalt nettverk bestående av syv universiteter og to forskningsinstitusjoner, jobber NORA for å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens. Nå har NORA og næringsklyngen Cluster for Applied AI inngått samarbeid.

Av Mari Kristine Buckholm, 30. september 2020

– Vi bidrar til å utvikle felles forskningsprosjekter mellom partnere, forteller Klas Pettersen, daglig leder for NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

Han deltok denne måneden på konferansen AI+, arrangert av IFE, eSmart Systems, Halden kommune og Smart Innovation Norway i samarbeid med Cluster for Applied AI, hvor han både var taler og del av paneldebatten under dag 1.

– Initiativer og arenaer som dette er viktig fordi anvendt kunstig intelligens (AI) er et spennende og bruksrettet felt med gode muligheter for samarbeid mellom akademia og industri. Du har innovasjonssyklusen med inkubatorer, investorer og mange andre brikker som kan hjelpe hverandre videre, sier Pettersen.

Kobler aktører sammen

Før sommeren inngikk NORA og den ferske næringsklyngen Cluster for Applied AI en samarbeidsavtale nettopp for å sikre at de rette aktørene settes i kontakt med hverandre og hjelper hverandre med forskning, innovasjon og anvendelse av AI – på tvers av sektorer.

– For eksempel favner NORA flere universiteter, deriblant Universitetet i Tromsø, som samarbeider med klyngebedriften eSmart Systems i et prosjekt hvor droner og maskinlæring brukes til å inspisere kraftlinjer. Dette har reist en del forskningsspørsmål som er interessante og viktige både fra et grunnforskningsperspektiv og for firmaets bruk, påpeker Pettersen.

Sterke krefter med samme mål

NORA-sjefen setter pris på klyngens initiativ til samarbeid mellom de to nettverkene med sine respektive partnervirksomheter fra ulike sektorer.

– Cluster for Applied AI har samlet de sterke kreftene i Norge. Vi har NORA, som er det bredeste nettverket akademisk sett. Samtidig har vi et stort nettverk i Trondheim med Norwegian Open AI Lab ved NTNU, som blant annet samarbeider tett med Telenor og Sintef. I tillegg har vi med DigitalNorway, som skal få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, sier Pettersen (bildet).

Fremover vil partene ha regelmessige møter hvor målet er å finne interessante problemer å løse med AI. Fra NORAs side bidrar svært kompetente forskere innenfor flere felt som ønsker å delta i industrisamarbeid.

– Nøkkelen er å finne de konkrete prosjektene hvor det finnes et problem som er interessant, også fra et forskerperspektiv på et universitet, og de tror jeg det er mange av, avslutter Pettersen.

Om NORA

 • Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) ble etablert i november 2018 og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, OsloMet, Universitetet i Bergen, NMBU, Simula Research Laboratory AS, NORCE Norwegian Research Centre AS, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger.
 • Nettverket skal styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens (AI), maskinlæring og robotikk, I tillegg til annen relevant forskning som støtter utviklingen av AI-applikasjoner.
 • NORA skal bidra til å utvikle felles forskningsprosjekter mellom partnere, og ta en aktiv rolle i etableringen av oppstartsbedrifter på AI-feltet.
 • Konsortiet skal videre bidra til å posisjonere norsk forskning innen kunstig intelkigens I den internasjonale arenaen og har et spesielt ansvar for å utvikle aktiviteter rettet mot forskningsprogrammene Horizon 2020 og Horizon Europe.
 • I tillegg skal konsortiet skape møteplasser og organisere ulike arrangementer for forskere og studenter.

Les mer: nora.ai

Smart Cognition landet 100.000 kroner i designstøtte

 

Landet 100.000 kroner i designstøtte:

– Betyr at plattformen vi utvikler får et skikkelig løft

Oppstartsselskapet Smart Cognition er én av to blant totalt 68 søkere som har fått tildelt støtte fra stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) til sitt prosjekt «Aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon».

Av Mari Kristine Buckholm, 30. juni 2020

– Vi har fått 100.000 kroner i såkalt designstøtte, som i sin helhet går til en profesjonell designpartner. Vi har allerede inngått avtale med designbyrået Halogen, og arbeidet starter i august, forteller en glad Sven Erik Tønnesen, gründer og daglig leder i Smart Cognition.

I starten av juni kom nyheten om at selskapet, som er klyngepartner i Cluster for Applied AI, hadde kommet gjennom nåløyet i konkurranse med 67 andre bedrifter. Søknaden ble utarbeidet i samarbeid med Sunnaas sykehus og støtten tildeles av stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA).

– DOGA er genuint opptatt av inkludering. De ser etter prosjekter som på en nyskapende måte kan bidra til et mer inkluderende samfunn gjennom utvikling av et nytt hverdagsprodukt, tjeneste eller digital løsning til glede og nytte for alle, uavhengig av funksjonsevne, alder, kulturell eller språklig bakgrunn, forklarer Tønnesen.

Tydelig fokus på inkludering

Smart Cognition leverer en nyskapende samhandlingsplattform for deling av informasjon om kultur og fritidsaktiviteter mellom kommuner, frivillige organisasjoner, lag/foreninger, privatpersoner eller andre som har et aktivitetstilbud de ønsker å formidle informasjon om, og mennesker med og uten funksjonsnedsettelser. Plattformen forvandler en arrangørs informasjon om frititidsaktiviteter til et innhold tilpasset den enkelte bruker av en spesielt utviklet app, slik at alle kan forstå – uansett funksjonsnivå.

De tildelte designmidlene fra DOGA er øremerket prosjektet «Aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon».

– Prosjektet har mange gode kvaliteter og potensial i seg som DOGA gjerne vil se videre til en inkluderende løsning for et stort mangfold av mennesker. Ifølge stiftelsen skilte vi oss ut på grunn av vårt tydelige fokus på inkludering. Å involvere mennesker med funksjonsnedsettelser gjennomsyrer alt vi gjør. For oss er det helt naturlig, nærmest automatikk, å tenke hvordan det arbeidet vi gjør kan komme absolutt alle til gode, sier Tønnesen.

Vil bidra til holdningsendring

DOGA er en del av det norske virkemiddelapparatet for å skape nye produkter og tjenester og er pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Smart Cognition-gründeren opplever tildelingen som en solid anerkjennelse av både arbeidet selskapet gjør og deres fokus på inkludering.

– Støtten betyr at plattformen vi utvikler får et skikkelig løft. Design er et eget fagområde som vi ikke har egen kompetanse på, og det å få profesjonell hjelp til utforming av for eksempel brukergrensesnitt er noe vi lenge har ønsket oss, påpeker Tønnesen. Han legger til:

– Men det aller viktigste er at økt oppmerksomhet om oss medfører økt oppmerksomhet om mennesker med funksjonsnedsettelser og deres situasjon. I tillegg til å utvikle gode løsninger skal vi også bidra til en bevisstgjøring og holdningsendring i samfunnet om mennesker med funksjonsnedsettelser og de ressursene de faktisk er i besittelse av.

Innholdsrik høst i vente

Neste steg for oppstartsbedriften er, ved siden av samarbeidet med Sunnaas, Halogen og DOGA, å videreutvikle sin Aktiv Fritid-plattform til å omfatte fritidskortordningen sammen med Halden kommune.

– Kommunen fikk nylig 10 millioner kroner av Bufdir til fritidskortet, en tilskuddsordning fra regjeringen som skal bidra til at flere barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Vi tror at Halden kommunes tydelige fokus på inkludering var medvirkende til at Halden ble valgt som én av tolv blant 193 kommuner som søkte, sier Tønnesen.

Han ser frem mot en spennende og hektisk høst, og setter pris på Halden kommunes innsats for å få med alle.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for at fritidskortet skal bli en suksesshistorie. Økt aktivitet er viktig for alle, uavhengig av funksjonsevne, og det skal vi bidra til, slår Tønnesen fast.

Om DOGA

 • Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge.
 • Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.
 • Stiftelsens mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

Kilde: doga.no

Om Smart Cognition

 • Basert på kunstig intelligens tilbyr Smart Cognition individuelt tilpasset informasjon og støtte for kommunikasjon.
 • Dette gjøres via samhandlingsplattformen Aktiv Fritid, som gir forståelig informasjon om fritidsaktiviteter til flere og bidrar til økt deltakelse.
 • Aktiv Fritid skal bidra til økt inkludering, økt selvbestemmelse og økt livskvalitet.
 • Smart Cognition er en ideell virksomhet – sosial entreprenør.
 • Overskuddet forblir i bedriften eller gis til prosjekter eller organisasjoner som fremmer levekårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kilde: smartcognitionas.com

Cluster for Applied AI får støtte til videreutvikling

 

PROSJEKTLEDER: Marianne Jansson Bjerkman gleder seg over at næringsklyngen Cluster for Applied AI får midler til å utvikle seg videre. Klyngen skal bidra til lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens blant norske bedrifter. (Foto: Mari K. Buckholm)

 

Cluster for Applied AI får støtte til videreutvikling:

– Vi har vist at miljøet er levedyktig og at økosystemet allerede nå kan vise til resultater

Smart Innovation Norway har fått tilsagn på midler fra Viken fylkeskommune til å videreutvikle Cluster for Applied AI på vegne av klyngens partnere.

Av Mari Kristine Buckholm, 24. juni 2020

I september i fjor lanserte initiativtakerne Smart Innovation Norway, eSmart Systems, IFE og Høgskolen i Østfold en ny, nasjonal klynge for kunstig intelligens, kalt Cluster for Applied AI.

– Gjennom arbeidet med klyngen i fase 1 har vi vist at miljøet er levedyktig og at økosystemet allerede nå kan vise til resultater. De nye midlene er en forutsetning for å kunne fortsette arbeidet med å støtte og utvikle tilbudet for partnerne, og vi er glade for at fylkeskommunen ønsker å bidra til dette viktige initiativet, kommenterer Marianne Jansson Bjerkman, prosjektleder for Cluster for Applied AI hos Smart Innovation Norway.

Godt tilbud til partnere

Næringsklyngen skal bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (AI) i forretningsmessig sammenheng. Det innebærer å gjøre norske bedrifter bærekraftige og klare for en ny verden – som i stor grad vil være styrt av kunstig intelligens.

Støtten fra fylkeskommunen lyder på 725.000 kroner (totalbudsjett for prosjektet er 1.450.000 kroner), og prosjektperioden strekker seg frem til utgangen av februar 2021.

– For Smart Innovation Norway betyr de nye midlene at vi kan fortsette arbeidet vi gjør for å fasilitere klyngen og nettverket på en god måte, og for partnerne vil det bety et fortsatt godt tilbud fremover, forteller Jansson Bjerkman.

AI til det beste for samfunnet

Allerede ved lanseringen i høst, hadde Smart Innovation Norway samlet over 40 nøkkelorganisasjoner fra både privat næringsliv, offentlig sektor og akademia i klyngen. I dag består Cluster for Applied AI av mer enn 60 medlemmer og samarbeidspartnere.

Prosjektlederen håper utviklingen vil fortsette og at flere små og mellomstore bedrifter som anvender kunstig intelligens i dag eller som har som formål å begynne å bruke teknologien vil slutte seg til det gode AI-felleskapet.

– Klyngens visjon er å skape en verden hvor norsk næringsliv er rustet til å kunne anvende AI til det beste for seg selv og samfunnet. For å få til dette vil vi sammen med våre partnere arbeide med å utvikle miljøet og nettverket, bidra til norsk og nordisk samarbeid, initiere prosjekter hvor kunstig intelligens tas i bruk, utvikle og gjennomføre opplæringsaktiviteter og samarbeide med myndigheter. Vi vil også se på muligheter for å hjelpe norske partnere med å tilby sine løsninger internasjonalt, påpeker Jansson Bjerkman.

Begivenhetsrik høst

Hun oppfordrer alle interesserte aktører og partnere til å følge med på klyngens aktiviteter utover høsten. Blant annet tilbys opplæring i innovasjonsmetodikk, og 15.-16. september går den aller første utgaven av konferansen AI+ av stabelen – som i år kjøres digitalt.

– Vi starter opp etter sommeren med et frokostseminar knyttet til sikkerhet sammen med vår klyngepartner Zacco, og vi ser frem mot en spennende høst!, avslutter prosjektlederen.

Om Cluster for Applied AI

 • Målet er å utvikle Norges beste miljø for anvendelse av kunstig intelligens, og kan allerede vise til et levende økosystem av virksomheter som utvikler og tar i bruk AI-drevne løsninger.
 • Næringsklyngen har store ambisjoner for fremtiden, og arbeider med initiativer og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
 • Cluster for Applied AI skal fungere som en fysisk og digital møteplass for relevante aktører innen anvendt kunstig intelligens (AI).
 • Klyngens medlemmer skal kunne lære av hverandre, samarbeide i innovasjonsprosjekter om felles løft og synergier, knytte forretningskontakter, arbeide med andre innovasjonssystemer og jobbe med rammebetingelser.

Les mer: smartinnovationnorway.com/aiklynge

Ønsker du en oversikt over tilbud til partnere kommende høst?

>> Ta kontakt med Marianne Jansson Bjerkman

Påmelding: KLINK 2020

Påmelding: KLINK 2020

[form id=”132″]

Påmelding: Webinar om spillteknologi

Påmelding til webinar: Spillteknologi i praksis

Dette webinaret går over to timer mandag, torsdag og fredag i uke 24. Kurset vil gi deg bedre innblikk i hvordan spillteknologi kan benyttes på nye anvendelsesområder, for eksempel innen smart city og smarte bygg, for å senke kostnader knyttet til simulering.

Målet er at deltakerne skal få en bedre forståelse for hvordan teknologien kan bidra til mer effektiv utvikling av nye produkter og tjenester, og således bidra til vekst og lønnsomhet.

[form id=”131″]

Webinar: Plattformøkonomi

 

Webinar: Plattformøkonomi

Hvilke muligheter og praksiser får plattformer til å vokse og bli lønnsomme?

Delingsøkonomi, eller plattformøkonomi, er et relativt nytt begrep innen næringslivet, og sentralt i dette er digitale plattformer. Hastigheten på den digitale utviklingen sørger for at stadig nye forretningsideer knyttet til plattformløsninger realiseres, og tilfører noe nytt i markedet.

Dette webinaret er den tredje samlingen i Arbeidsgruppe Digitalisering og er GRATIS for klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI.

Program
 • 14.00 – 14.10 Introduksjon og mekanikk for alle deltakere
 • 14.10 – 14.30 Intelis og Smart Innovation Norway | Salvador Baille
 • 14.30 – 15.00 Digital Norway | Eirik Andreassen
 • 15.00 – 15.30 ScaleupXQ | Lars Johan Bjørkevoll
 • 15.30 – 16.00 Panel: “Er plattformøkonomien et game for alle?”

Moderator: Salvador Baille

HVA:

Webinar om plattformøkonomi

NÅR:

2. juni 2020, klokken 14.00-16.00

HVOR:

Webinar / Zoom

SPØRSMÅL?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman eller Victoria Næss Jensen