Cluster for Applied AI starter samarbeid med NORA-nettverket

 

ENGASJERT: Daglig leder for NORA, Klas Pettersen (nummer to fra venstre), var en del av paneldebatten under konferansen AI+. (Foto: Mari K. Buckholm)

NORA-sjefen hyller klyngeinitiativet:

– Nøkkelen er å finne de konkrete prosjektene hvor det finnes et problem som er interessant å løse

Som et nasjonalt nettverk bestående av syv universiteter og to forskningsinstitusjoner, jobber NORA for å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens. Nå har NORA og næringsklyngen Cluster for Applied AI inngått samarbeid.

Av Mari Kristine Buckholm, 30. september 2020

– Vi bidrar til å utvikle felles forskningsprosjekter mellom partnere, forteller Klas Pettersen, daglig leder for NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

Han deltok denne måneden på konferansen AI+, arrangert av IFE, eSmart Systems, Halden kommune og Smart Innovation Norway i samarbeid med Cluster for Applied AI, hvor han både var taler og del av paneldebatten under dag 1.

– Initiativer og arenaer som dette er viktig fordi anvendt kunstig intelligens (AI) er et spennende og bruksrettet felt med gode muligheter for samarbeid mellom akademia og industri. Du har innovasjonssyklusen med inkubatorer, investorer og mange andre brikker som kan hjelpe hverandre videre, sier Pettersen.

Kobler aktører sammen

Før sommeren inngikk NORA og den ferske næringsklyngen Cluster for Applied AI en samarbeidsavtale nettopp for å sikre at de rette aktørene settes i kontakt med hverandre og hjelper hverandre med forskning, innovasjon og anvendelse av AI – på tvers av sektorer.

– For eksempel favner NORA flere universiteter, deriblant Universitetet i Tromsø, som samarbeider med klyngebedriften eSmart Systems i et prosjekt hvor droner og maskinlæring brukes til å inspisere kraftlinjer. Dette har reist en del forskningsspørsmål som er interessante og viktige både fra et grunnforskningsperspektiv og for firmaets bruk, påpeker Pettersen.

Sterke krefter med samme mål

NORA-sjefen setter pris på klyngens initiativ til samarbeid mellom de to nettverkene med sine respektive partnervirksomheter fra ulike sektorer.

– Cluster for Applied AI har samlet de sterke kreftene i Norge. Vi har NORA, som er det bredeste nettverket akademisk sett. Samtidig har vi et stort nettverk i Trondheim med Norwegian Open AI Lab ved NTNU, som blant annet samarbeider tett med Telenor og Sintef. I tillegg har vi med DigitalNorway, som skal få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, sier Pettersen (bildet).

Fremover vil partene ha regelmessige møter hvor målet er å finne interessante problemer å løse med AI. Fra NORAs side bidrar svært kompetente forskere innenfor flere felt som ønsker å delta i industrisamarbeid.

– Nøkkelen er å finne de konkrete prosjektene hvor det finnes et problem som er interessant, også fra et forskerperspektiv på et universitet, og de tror jeg det er mange av, avslutter Pettersen.

Om NORA

 • Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) ble etablert i november 2018 og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, OsloMet, Universitetet i Bergen, NMBU, Simula Research Laboratory AS, NORCE Norwegian Research Centre AS, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger.
 • Nettverket skal styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens (AI), maskinlæring og robotikk, I tillegg til annen relevant forskning som støtter utviklingen av AI-applikasjoner.
 • NORA skal bidra til å utvikle felles forskningsprosjekter mellom partnere, og ta en aktiv rolle i etableringen av oppstartsbedrifter på AI-feltet.
 • Konsortiet skal videre bidra til å posisjonere norsk forskning innen kunstig intelkigens I den internasjonale arenaen og har et spesielt ansvar for å utvikle aktiviteter rettet mot forskningsprogrammene Horizon 2020 og Horizon Europe.
 • I tillegg skal konsortiet skape møteplasser og organisere ulike arrangementer for forskere og studenter.

Les mer: nora.ai

Påmelding: Webinar om spillteknologi

Påmelding til webinar: Spillteknologi i praksis

Dette webinaret går over to timer mandag, torsdag og fredag i uke 24. Kurset vil gi deg bedre innblikk i hvordan spillteknologi kan benyttes på nye anvendelsesområder, for eksempel innen smart city og smarte bygg, for å senke kostnader knyttet til simulering.

Målet er at deltakerne skal få en bedre forståelse for hvordan teknologien kan bidra til mer effektiv utvikling av nye produkter og tjenester, og således bidra til vekst og lønnsomhet.

[form id=”131″]

Pangstart-vinner landet 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge

 

FREMGANG: Medgrunnlegger og CPO i Völur, Adrian Diaz, stod på scenen under Pangstart Gründer i november 2019 og forklarte hvordan deres AI-løsning hjelper kjøttindustrien. (Foto: Mari K. Buckholm)

 

Pangstart-vinnerne landet 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge:

– Et ekstremt viktig tilskudd for oss

Oppstartsselskapet Völur vant Pangstart Gründer høsten 2019. I april 2020 fikk de innvilget et tilskudd på 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge etter en god og effektiv søknadsprosess.

Av Mari Kristine Buckholm, 30. april 2020

– Det er veldig gledelig å motta et slikt tilskudd. Det viser at det er flere utenfor bransjen som ser behovet vi dekker og verdien vi skaper innen kjøttindustrien. I tillegg er det viktig for oss å ha Innovasjon Norge i ryggen i tiden fremover, kommenterer Adrian Diaz, medgrunnlegger og Chief Product Officer (CPO) i Völur.

Selskapet utvikler optimaliseringsverktøy basert på kunstig intelligens (AI) som hjelper kjøttindustrien til å utnytte dyrene optimalt, samtidig som de tilfredsstiller akkurat den samme markedsetterspørselen og reduserer matavfall.

– I det stadiet Völur befinner seg, er tilskuddet fra Innovasjon Norge ekstremt viktig. Det legger til rette for at vi kan bygge selskapet videre og skape verdi for kundene, påpeker Diaz.

Verdifull bekreftelse

Etter seieren i det intensive gründerprogrammet Pangstart i november i fjor, ble selskapet en del av Smart Innovation Norways inkubator samt medlem i næringsklyngen Cluster for Applied AI. På nyåret startet arbeidet med å søke om tilskudd fra Innovasjon Norge.

– Vi har skrevet søknaden selv, men fått god veiledning fra vår rådgiver i Smart Innovation Norway, Tor Frydenberg. I tillegg har vi hatt tett dialog med Innovasjon Norge som har gitt oss god veiledning gjennom hele prosessen, forteller Diaz (bildet).

Jubelen var stor da de gode nyhetene kom, og Diaz er tydelig på at det betyr mye for oppstartselskapet å få bekreftelse på at de er på rett vei.

– Vi opplever at Innovasjon Norge ser verdien teknologien vår bringer til en så stor og samfunnsviktig industri som kjøttindustrien. Det viser de ved å gi oss et tilskudd som legger til rette for videre vekst og utvikling i selskapet, sier han.

Samarbeid for videre fremgang

Völurs ambisjon er på sikt å være tilbyder nummer 1 av verdikjedeoptimaliseringsverktøy basert på kunstig intelligens i kjøttindustrien. Tilskuddet er et viktig steg på veien og skal gå til videre utvikling og internasjonalisering av selskapet.

Diaz forteller at både Pangstart-programmet og det tette samarbeidet med Smart Innovation Norway har betydd mye for Völurs fremgang, og det blir ikke mindre viktig i den fasen selskapet nå går inn i.

– Når man jobber med forskning og utvikling, samtidig som man skal inn i nye markeder, er det avgjørende å ha med gode samarbeidspartnere, noe vi har i Smart Innovation Norway. I tiden fremover blir det helt avgjørende for oss å skape verdi for kunden – det er soleklar førsteprioritet. Samtidig skal vi jobbe med å bygge selskapet videre til å bli en internasjonal aktør, avslutter Völurs CPO.

Om Völur

 • Optimaliserer verdikjeder med bruk av kunstig intelligens (AI).
 • Hjelper matproduksjonsindustrien til å bruke minst mulig globale ressurser for å tilfredstille etterspørselen.
 • Deres intelligente løsning forstår hvordan en bedrift fungerer, forutser årsak-virkning-utfall og gir anbefalinger i sanntid basert på etterspørselen i markedet.
 • Med intensjon om å bidra til å redusere matsvinn verden over, tilbyr Völur sin AI-drevne optimaliseringstjeneste, i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 12: “Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns”.

Kilde: volur.no

Nå kan du ta GRATIS suksesskurs om kunstig intelligens på norsk

 
 

NTNU tilbyr suksesskurs om kunstig intelligens på norsk:

– Ikke bare eksperter og spesielt interesserte som trenger kjennskap til kunstig intelligens

I dag ble nettkurset «Elements of AI» lansert på norsk og samtidig sparket distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland i gang kampanjen KI-løftet, hvor mer enn 50 virksomheter er med.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2020

– «Elements of AI» er et introduksjonskurs i kunstig intelligens, og har som mål å øke kunnskapen om og forståelsen for kunstig intelligens i samfunnet. Det inneholder både teori og praktiske oppgaver, forteller ansvarlig for «Elements of AI» ved NTNU, Helge Langseth.

Samfunnsrelevans og teknologi

Kurset består av seks deler. Del 1 og 6 tar for seg basiskunnskap om kunstig intelligens og har fokus på samfunnsrelevans, anvendelse og etiske problemstillinger. Del 2–5 beskriver de teknologiske sidene av kunstig intelligens. Det er også mulig kun å ta utvalgte deler av kurset. Dette er temaene (delene) som tas opp:

 1. Hva er kunstig intelligens?
 2. Problemløsing ved hjelp av kunstig intelligens
 3. Kunstig intelligens i praksis
 4. Maskinlæring
 5. Nevrale nettverk
 6. Konsekvenser – Hvordan vil kunstig intelligens påvirke oss i fremtiden?

– Etter å ha tatt kurset skal deltakerne ha kunnskap om og forståelse for noen av de viktigste betydningene av kunstig intelligens. De skal kunne tenke kritisk rundt påstander og myter om kunstig intelligens og gjøre egne vurderinger av teknologiens betydning. De skal kunne definere kunstig intelligens og delta i diskusjoner om kunstig intelligens. Dessuten skal de ha fått en viss innsikt i metodene som gjør kunstig intelligens mulig, forklarer Langseth (bildet).

Når du vil, hvor du vil

Smart Innovation Norway ønsker å bidra til at kurset blir en suksess i Norge og prosjektkoordinator for næringsklyngen Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjekman, oppfordrer alle klyngepartnere til å gjennomføre kurset.

– Du trenger ingen forhåndskunnskap om kunstig intelligens, bare et ønske om å lære. Du kan ta det hvor du vil, når du vil, i ditt eget tempo, sier hun.

Kurset gjennomføres nemlig digitalt via nettsiden elementsofai.no, og alle læreressursene (tekst, oppgaver) ligger der. Arbeidsmengden utgjør i gjennomsnitt cirka 30 timer, men du kan gjennomføre så hurtig du selv ønsker.

Høyaktuell, gratis kompetanse

– Kurset krever ingen forkunnskaper innen programmering eller digital teknologi. Vi tenker at lanseringstidspunktet under den pågående coronakrisen gjør at vi spesielt kan nå folk som plutselig har blitt permittert, eller som har mistet jobben, og som enten ser at de må skaffe seg ny kompetanse for å være attraktiv for nye jobber, eller som bare har tid til overs i påvente av å kunne gå tilbake til sin gamle jobb, påpeker Langseth.

«Elements of AI»-kurset har vært tilgjengelig på engelsk en god stund, og har vært en stor suksess. Det har derfor vært et ønske om å gjøre kurset lettere tilgjengelig for et norsk publikum, noe Nikolai Astrup (i sin rolle som tidligere digitaliseringsminister) snakket godt om da han lanserte den nasjonale KI-strategien for Norge i januar. Nå er kurset oversatt til norsk, det er åpent for registrering og det er helt gratis å ta det.

– Kunstig intelligens vil påvirke oss alle i fremtiden, både i arbeidslivet og i hverdagen ellers. Det er ikke bare eksperter og spesielt interesserte som trenger kjennskap til kunstig intelligens. Jeg tenker at så mange som mulig bør ha basiskunnskap om hvordan denne teknologien virker og hva den vil bety for oss, avslutter Langseth.

Om Elements of AI:

 • Elements of AI er et gratis nettkurs laget av Reaktor, Helsingfors Universitet og Feed.
 • De laget kurset med mål om å gjøre kunstig intelligens (KI) forståelig for alle.
 • Kurset er rettet mot alle som vil vite mer om hva kunstig intelligens er, hvordan KI utvikles, og hva som kan (og ikke kan) gjøres med KI.
 • Kurset kombinerer teori med praktiske oppgaver, og du kan fullføre det i ditt eget tempo.

Kilde: elementsofai.no

– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

 
 

Samarbeid om nytt Katapult-senter for norske bedrifter:

– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

I starten av april offentliggjorde Siva at Smart Innovation Norway, Media City Bergen og Protomore i Molde har fått midler til å avklare hvordan de sammen kan etablere et nasjonalt kompetansesenter for industriell tjenesteutvikling.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2020

– Denne tildelingen er et resultat av solid samarbeid mellom Smart Innovation Norway, IFE (Institutt for Energiteknikk), eSmart Systems, DigitalNorway og Cyviz. Vi har lenge arbeidet for å få midler til et kraftsenter innen anvendt kunstig intelligens og tjenesteutvikling, så dette er et viktig steg i riktig retning for oss, sier leder for Kommunikasjon & Visualisering hos Smart Innovation norway og ansvarlig for søknaden til Norsk Katapult, Mette Magnussen.

Forprosjektet som Smart Innovation Norway-miljøet har fått Siva-midler til sammen med Protomore i Molde og Media City Bergen skal danne et grunnlag med anbefalinger for et nytt Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling i Norge.

Viktig milepæl

– For Smart Innovation Norway og vårt kompetansemiljø i Halden, er dette en viktig milepæl som vi har jobbet lenge med å oppnå. Et slikt Katapult-senter, med dets tjenester, vil kunne fungere svært godt sammen med eksisterende aktiviteter og tjenester i hele Smart Innovation Norways innovasjonsplattform, særlig med tanke på aktivitetene i næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, sier Magnussen (bildet). Hun fortsetter:

– Spesielt sistnevnte klynge vil kunne forsterke den planlagte Katapulten på en god måte, med forsterkende effekt tilbake. For eksempel kan vi se for oss at partnerne i klyngen vil kunne benytte senterets fasiliteter og utstyr til prototyping, simuleringer og testing for sine AI-prosjekter, tjenester og produkter.

Magnussen mener tildelingen av Katapult-forprosjektet kan sees på som et kvalitetsstempel og bevis på at arbeidet selskapet har lagt ned sammen med partnerne sine, og innad i Smart Innovation Norway, har vært riktig.

– Dette gir oss en styrket posisjon i nasjonal sammenheng hvor vi får mulighet til å dele den unike kompetansen miljøet besitter, innen blant annet anvendt kunstig intelligens, med resten av næringslivet i Norge. Det gir oss muligheten til å bidra med mer forskning- og innovasjonsaktiviteter som faktisk skaper bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og bidrar til at Norge som nasjon blir mer konkurransedyktig, påpeker hun.

Planlegging og konseptutvikling

I forprosjektfasen, som strekker seg fra mars til september 2020, skal de tre kompetansemiljøene i Halden, Bergen og Molde avklare samarbeidsformer, ambisjoner, forpliktelser og muligheter for et nytt, felles Katapult-senter innen industriell tjenesteutvikling.

– I denne perioden vil det bli avgjørende med tidlig involvering av potensielle brukere og kunder av senteret slik at vi får utviklet tjenester som faktisk løser kundens behov eller gir dem nye muligheter for forretningsutvikling. Dette innsiktarbeidet, som vi vil utføre sammen med Protomore og Media City, vil være viktige grunnpilarer i det videre konseptutviklingsarbeidet av senteret, forteller Magnussen.

Hun røper at de også ser på ulike samhandlingsløsninger for å kunne tilby senterets tjenester bredt i Norge uten at kundene nødvendigvis trenger å reise til Viken for å nyttiggjøre seg av dem.

– Dette har blitt mer aktuelt enn noensinne i disse COVID-19-tider, og vil ikke bli noe mindre viktig fremover for å kunne arbeide mer effektivt og «grønnere» sammen, fastslår Magnussen.

Skal gjøre bedrifter konkurransedyktige

Hensikten med et eget Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling er å bistå SMB-er (små og mellomstore bedrifter) regionalt og nasjonalt med å bli mer konkurransedyktige internasjonalt. Dette gjøres ved å få nye tjenester og produkter rimeligere og raskere ut i markedet.

– Katapultsenteret vil fokusere på alle aspekter som menneske, teknologi, strategi, markedsføring og økonomi, og tilby pilotering, testing og simulering. Senteret tar sikte mot å bli norsk næringsliv sin mest attraktive testarena for industriell tjenesteutvikling med fokus på blant annet å tilby tjenester innfor anvendelse av kunstig intelligens, forretningsmodellering og utvikling av prestasjonskultur, forklarer Magnussen.

I tillegg er det et mål at det aktuelle Katapultsenteret vil kunne bistå de andre Katapultsentrene i Norge med sine løsninger, ressurser og kompetanse, og på den måten bli et viktig nasjonalt knutepunkt for industriell tjenesteutvikling.

Om Norsk katapult

 • Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.
 • Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
 • Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.
 • Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.
 • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kilde: norskkatapult.no

Digital Innovasjon – etterutdanningskurs

 

Digital innovasjon – etterutdanningskurs

Jobber du og din virksomhet med å utvikle nye digitale tjenester og produkter, men har behov for kompetanse og ferdigheter for å oppnå
suksess? Oppleves det som krevende å arbeide med datadrevet
innovasjon, og trenger dere økt kunnskap om hvordan slike prosesser
bør drives?

I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og DigitalNorway tilbyr vi våre klyngemedlemmer to studiepoenggivende kurs innen digitalisering, teknologi og innovasjon, med sterkt rabatterte kursavgifter. Dette er en unik mulighet til å investere i svært relevant og formell kompetanse som vil kunne bidra til å gjøre din virksomhet mer rustet til å arbeide med datadrevne innovasjonsprosesser.

Etter- og videreutdanning innen digital innovasjon

Opplæringsløpene vil gjennomføres i Q1 i 2021, og det er mulig å delta på begge kursene. Det vil legges opp til 2+1 dagers samlinger, og samlingene foregår i Oslo-området. Det vil være krav til formell kompetanse ved opptak til studiet, i form av generell studiekompetanse og minimum 2 års erfaring fra relevant arbeid.

Kurs 1:
Organisering av digitalisering og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter?
Kurset gir deg kunnskap om og ferdigheter for å bruke eksisterende data og informasjon som ressurs i innovasjonsprosessen. Vi gjennomgår eksempler på hvordan kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) kan brukes, hvordan dette påvirker utvikling av forretningsmodeller og hvordan virksomheten skaper verdi av data gjennom deltakelse i økosystemer.

*Kurset passer for deg som er leder, mellomleder,
forretningsutvikler eller på annen måte har innovasjonsansvar.

Kurs 2:
Digitaliseringsteknologi og innovasjonsprosesser (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet bruke IoT, AI/ML, Blockchain, digitale plattformer eller andre digitale teknologier for å innovere?
Kurset gir en innføring i ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for produkt- og tjenesteinnovasjon. Spesifikt tar vi opp tema som kontinuerlig utvikling, tverrfaglige team, BizDev & DevOps, plattformer for applikasjonsutvikling og bruk av API-er.

*Kurset passer for deg som er IT-rådgiver, utvikler, eller på annen måte
har IT-ansvar.

HVA:

Kurs i digital innovasjon

NÅR:

Første del av 2021

HVOR:

Oslo-området

Meld interesse: Digital innovasjon – etterutdanningskurs

Meld interesse: Digital innovasjon – etterutdanningskurs

[form id=”127″]

Informasjon til våre klyngepartnere vedrørende coronasituasjonen

 
 

Kjære Partner,

I lys av situasjonen og den felles dugnaden som vi alle nå står ovenfor, er det viktig at vi identifiserer mulighetene som den nye hverdagen gir oss. Vi i Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil gjøre vårt ytterste for at dere som partnere skal oppleve at deres selskap tilføres verdi, spesielt nå.

Hvordan vi berøres vil variere, men det er kanskje nettopp nå at man har mulighet til å utforske andre måter å arbeide på, som på sikt kan gi stor verdi for egen organisasjon.

Opplæring, prosjektinitiering og nettverksbygging er viktige stikkord for det våre næringsklynger arbeider med, og dette vil vi fortsette å tilby og arbeide med på digitale arenaer. Vi ønsker også å fungere som sparringspartner og samlende enheter som kan løfte våre partneres situasjon og behov politisk. Vi ønsker derfor å høre fra deg og deres organisasjon angående situasjonen dere nå befinner dere i.

I dette nyhetsbrevet vil du finne informasjon om hvordan din organisasjon kan utnytte noen av de tilbudene som gis til våre klyngepartnere i situasjonen vi nå befinner oss i.

Når det gjelder praktiske forhold knyttet til våre arrangementer og tilbud, gjelder for tiden følgende:

 • NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI vil opprettholde aktivitet og gjennomføre planlagte arrangementer, men vi vil flytte disse over på digitale arenaer. Her vil vi komme tilbake med informasjon per arrangement. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål knyttet til noen av de planlagte arrangementene, og meld dere på som før. Det vil utstedes kalenderinvitasjoner der dette er relevant.
 • Den planlagte næringslivsdelegasjonen til Gøteborg og Stockholm med AI på agendaen vil flyttes, og vi vil komme tilbake med ny dato og et spennende program! Interesse for å delta eller vise frem sine løsninger kan fremdeles meldes til marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com
 • Planlagt studietur til Tyskland vil dessverre avlyses, men vi planlegger nettbaserte sesjoner som vi ta for seg de sentrale elementene og læringspunktene som er satt for denne turen, blant annet plattformøkonomi og spin-off-metodikk.
 • Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil være tilgjengelig for nettbaserte møter og telefoner, men ikke for fysiske møter på kontoret eller reiser.
 • Husk at vi har et bredt tilbud av aktiviteter som er tilgjengelig for våre medlemmer, også på hjemmekontor!

Om man sparer litt tid ved å sitte på hjemmekontor, kan dette være en gylden mulighet til å få litt påfyll av kunnskap og utvikle sin kompetanse. Vi vil denne våren tilby en rekke live webinarer innen følgende områder til våre medlemmer:

Vi vil også legge til rette for at vi kan starte arbeid med prosjektideer i nettverket vårt, for eksempel gjennom onlinemøter og webinarer. Dersom deres selskap eller organisasjon har ideer til prosjekter som kan passe for flere i nettverket, kan vi hjelpe til med fasilitering og med å knytte de rette kontaktene. Vi har også tett dialog med virkemiddelapparatet i forhold til de mulighetene som finnes her.

Klyngene ønsker å fungere som samlende enheter for medlemmene våre – ikke bare når det gjelder til politisk dialog, men også når det gjelder å se på synergier i en tid hvor daglig drift er krevende for mange. Vi vil derfor gjerne høre om deres situasjon og utfordringer slik at vil kan løfte disse videre politisk og til våre kontakter i virkemiddelapparatet! På denne måten kan klyngene bidra til å utforme ordninger som er relevante for dere.

Samlet vil vi stå sterkere gjennom denne perioden, og vi som utgjør Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil strebe etter å gjøre dugnaden lettere å gjennomføre for våre partnere!

Med beste hilsener,

klyngeteamet i Smart Innovation Norway

Kontakt oss

Prosjektledere i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI:

Victoria Næss Jensen

Marianne Bjerkman

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

 

Video: Bli med på webinar om spillteknologi!

Kurs (webinar): Spillteknologi i praksis

– Hvordan kan jeg ta i bruk spillteknologi i min bedrift?

Hvis du vil vite hvordan du på en rimeligere måte kan simulere prosesser og produktutvikling, bør du bli med på webinarserie om spillteknologi i uke 24!

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende introduksjon til «realtime-teknologi», som blant annet benyttes i spill, slik at virksomheter får basiskompetanse som gjør at de kan begynne å ta i bruk teknologi fra spillverdenen i konkrete, verdiskapende anvendelser.

Som deltaker får du:

 • Innsikt i hva spillteknologi er
 • Inspirasjon gjennom konkrete eksempler
 • Konkrete råd og tips til hva du kan sette i gang med – og med hvem

Teknologi med utgangspunkt i spillverdenen har allerede betydelig innflytelse på hverdagen vår, på næringslivet og på samfunnet generelt – ofte uten at vi er klar over at det er spillteknologi i bunn. Teknologiutviklingen går stadig raskere og forventningene øker til områder der spillteknologi kan gjøre en stor forskjell. Dette kan påvirke måten vi jobber, tenker og samhandler på, for eksempel innen opplæring, kompetanseutvikling, evaluering, beredskap og profilering.

Kurset holdes som en serie på tre webinarer à to timer som bygger på hverandre, etterfulgt av frivillig «speed dating» med presentatører og/eller andre deltagere siste dagen. Her vil du få mulighet til å diskutere hvordan spillteknologi kan være relevant i din egen bedrift, samt drøfte eventuelle samarbeidsprosjekter.

Det er GRATIS for alle våre klyngemedlemmer i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI å delta. For ikke-medlemmer koster det 990 kroner å delta. Dette faktureres i etterkant av webinaret.

HVA:

Tre webinarer à to timer om spillteknologi

NÅR:

Uke 24:
Mandag 8. juni, torsdag 11. juni og fredag 12. juni – fra 09.00 til 11.00

HVOR:

Webinar / Zoom

(Se oppsummering fra de tre dagene ved å klikke på linken i tittelen)

Oppsett og innhold

Vil du stille ut under Evolve Arena på Lillestrøm?

 

Vil du stille ut under Evolve Arena på Lillestrøm?

Gjennom vårt samarbeid med Evolve Arena, er vi så heldige å kunne tilby gratis standplass* med rabatterte inngangsbilletter til våre klyngemedlemmer. Dersom dere har løsninger og tjenester som passer inn i en smart by-setting, er dette arenaen for dere!

MERK! Arrangementet utsettes til neste år grunnet coronaviruset.

HVA:

Evolve Arena

NÅR:

Utsettes til 2021

HVOR:

Lillestrøm


Under Evolve arena kan man få oppleve et fantastisk åpningsshow, foredrag, paneldebatter, workshops, pitching og en innovativ minglearena. Gjennom legge til rette for kunnskapsdeling, samarbeid, inspirasjon og motivasjon, vil Evolve Arena bidra til å rette fokus mot utfordringer som globalisering, urbanisering og klimaendringer og hvordan disse kan håndteres. I år vil fokusområdene være «den mobile byen», «den sirkulære byen» og «den humane byen».

Evolve Arena vil finne sted den 12. mai i Lillestrøm. Prinsippet om «førstemann til mølla» gjelder for å få tilbud om gratis standplass. Det vil også være muligheter for å få tilgang til rabatterte billetter selv om man ikke ønsker å ha egen stand. 

*Utstiller står selv for oppbygging av egen stand og eventuell ekstra lyssetting