Vil du lære hvordan deres virksomhet kan skape verdi av data ved å ta i bruk kunstig intelligens?

Les mer om opplæringsløpet som tilbys klyngepartnere i 2022, og meld deres virksomhet på i dag!

Har dere i din virksomhet behov for å forstå teknologien som regnes som den mest potente i vår tid bedre? Ved hjelp av et opplæringsløp spesialtilpasset små og mellomstore virksomheter skal Cluster for Applied AI sammen med sentrale kunnskapspartnere i løpet av høsten 2022 gjennomføre et kompetanseløft for anvendt kunstig intelligens.

Kurset vil gi deres virksomhet mulighet til å bearbeide bedriftsnære caser og ved hjelp av tilrettelagt veiledning få mulighet til å gjøre disse om til reelle forretningsmuligheter, eller til å starte en strategisk læringsreise. Opplæringen passer for ledere og mellomledere, og vil gjennomføres i september 2022 med ulike lokasjoner på Østlandet.

Praktisk gjennomføring og innhold
Forberedelsesmodul

Forberedelse av caser til kurset. Dere vil få skriftlig veiledning i forhold til hva slags caser fra egen virksomhet som kan egne seg, eller man kan velge fra et sett med forhåndsdefinerte caser.

Modul 1

Når: 8. september, 09.00-15.00

Lokasjon: Oslo

Temaer for dagen:

 • Definisjon av kunstig intelligens (AI)/maskinlæring (ML) og hvordan virksomheter benytter teknologien til å drive verdiskapning og vekst.
 • Former for og egenskaper ved ML, relevante beslektede teknologier og de beste metodene for å benytte de
 • Hvordan utnytte ML-funksjoner: bygge ML-brukstilfeller, evaluere viktige aspekter ved ML-applikasjoner
 • Nye tankesett for ledelse for å få til datadrevet omstilling og innovasjon
 • Motivasjon og medarbeiderengasjement

Hjemmearbeid mellom moduler: Brukstilfelle raffinert, AI-lerret (etterfulgt av en gruppediskusjon), generiske brukstilfeller

Modul 2

Når: 14. september, 09.00-15.00

Lokasjon: Halden

Temaer for dagen:

 • Nøkkelfaktorer for vellykkede AI-prosjekter
 • Eksempler på hvordan virksomheter fra ulike bransjer tar i bruk AI
 • Implementeringsplan for ML
 • Etisk AI

Hjemmearbeid mellom moduler: Utvikle et veikart for prosjektgjennomføring

Modul 3

Når: 22. september, 09.00-15.00

Lokasjon: Oslo

Temaer for dagen: 

 • Hvordan realiserer du ditt AI-prosjekt?
  • Ressurser
  • Eksterne aktører
  • Verktøy og tjenester
  • Gevinstoppfølging og læring
 • Fremtidig innvirkning av ML i virksomheter
 • Presentasjon av caser og veikart
Løpende tilbud i kursperioden
 • En til en veiledning på caseoppgaver
 • Presentasjon av relevante caser og Q&A fredager (digitalt)
Hva lærer du?

Etter endt opplæringsløp skal deltakerne:

 • Forstå hva kunstig intelligens er, og hva slags problemstillinger teknologien egner seg til å løse
 • Ha kjennskap til en rekke anvendelsesområder for teknologien
 • Forstå hvilken rolle data spiller, og hvordan man bør arbeide for å sikre seg datagrunnlag som er tilstrekkelig gode for å arbeide med kunstig intelligens
 • Forstå farene ved å benytte data feil
 • Forstå hvordan kunstig intelligens bør implementeres i virksomhetens forretningsmodell, og Kunne si noe om hvordan man validerer modeller
 • Kunne si noe om hvordan bedriftskultur kan legge til rette for adopsjon av teknologi som kunstig intelligens
 • Kunne reflektere over grunnleggende etiske prinsipper som kan være viktige i deres virksomhets anvendelse av kunstig intelligens, inkludert problemstillinger knyttet til bærekraft
 • Forstå hva slags kompetanse som kreves i virksomheten for å kunne ta i bruk kunstig intelligens, og hvordan man kan arbeide med eksterne miljøer
 • Ha dypere forståelse knyttet til en spesifikk anvendelse av kunstig intelligens på et område knyttet til egen virksomhet, eventuelt i form av en eksempelcase

Opplæringen utvikles og leveres av erfarne teknologer fra Simula Consulting og Institutt for Energiteknikk, og det legges stor vekt på at opplæringen skal være lett tilgjengelig for personer fra andre fagområder. Digital Norway og Smart Innovation Norway bidrar med sin brede kompetanse knyttet til opplæring, nettverk og fasilitering. Opplæringen er støttet av Viken fylkeskommune, og det vil være gratis å delta for klyngepartnere!

Simula Consulting, IFE, Cluster for Applied AI, Digital Norway, Vike Fylkeskommune

Agenda

09:00 – 15:00 Modul 1
Når: 8. september, 09.00-15.00 Lokasjon: Oslo Temaer for dagen:

Definisjon av kunstig intelligens (AI)/maskinlæring (ML) og hvordan virksomheter benytter teknologien til å drive verdiskapning og vekst. Former for og egenskaper ved ML, relevante beslektede teknologier og de beste metodene for å benytte de Hvordan utnytte ML-funksjoner: bygge ML-brukstilfeller, evaluere viktige aspekter ved ML-applikasjoner Nye tankesett for ledelse for å få til datadrevet omstilling og innovasjon Motivasjon og medarbeiderengasjement Hjemmearbeid mellom moduler: Brukstilfelle raffinert, AI-lerret (etterfulgt av en gruppediskusjon), generiske brukstilfelle