MOMAI: Mobilisering og Modning for AI

Prosjektet MOMAI skal mobilisere virksomheter i emballasjeindustrien til å ta i bruk kunstig intelligens. Vi ser etter virksomheter som ønsker å ta sine første skritt mot AI, enten dette er å få kunnskap om feltet eller å starte prosjekter for å implementere teknologien i sin virksomhet.

Praktisk informasjon  Påmelding Kommende arrangementer

MOMAI er et klyngeprosjekt i samarbeid mellom Smart Innovation Norway, Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Circular Pacaging Cluster. Prosjektet er delfinansiert av Viken fylkeskommune.

 


Hvem kan delta?

Først og fremst små- og mellomstore bedrifter tilknyttet emballasjebransjen og verdikjeden til emballasje. Større selskaper både på bruker- og leverandørsiden kan også delta. Vi ser etter virksomheter som ønsker å lære mer om kunstig intelligens og hvordan de kan bruke teknologien til å øke produktivitet, lønnsomhet og bli mer sirkulære.   


Hva må din virksomhet bidra med?

Det er gratis å delta i MOMAI. Det eneste din virksomhet må bidra med er egeninnsats. Grunnleggende kurs tar maks 4 timer, og videregående kurs maks 7,5 time. Går virksomheten videre til “kobling med promblemløser” avhenger egeninnsatsen av hva som skal utvikles sammen med problemløser.


Hva får din virksomhet ut av å delta?

Bedriftene som deltar vil få en grunnleggende forståelse av hvordan kunstig intelligens kan brukes for å skape lønnsomhet eller bærekraft i virksomheten. Gjennom kurset skal vi bli mer kjent med datahåndtering og dataanalyse, som er svært relevant i all digitalisering. Virksomhetene som går videre til videregående kurs vil bli kjent med flere verktøy som kartlegger konkrete bruksområder for kunstigintelligens. Flere selskaper vil få muligheten til å initiere utviklingsprosjekter med eksperter innen KI.


Hvordan kan din virksomhet delta i MOMAI?

Din virksomhet kan delta i MOMAI etter behov og modenhet til å starte et AI-prosjekt. Vi har derfor delt prosjektløpet opp i tre steg. I den innledende dialogen med oss vurderer vi hvilke steg din virksomhet bør ta del i:

  1. Grunnkurs

Vi gir en introduksjon til kunstig intelligens og ser på hvordan virksomheten kan ta nytte av dette samtidig som vi tar for oss utfordringene. Dette steget passer for virksomheter som har liten kunnskap om AI. Grunnleggende kurs består av et digitalt forkurs og et webinar. Digitalt forkurs tar ca. 1 time, og webinaret 3 timer. Link til digitalt forkurs og opptak av webinar skal sendes ut ved påmelding.

  1. Videregående kurs

Vi kartlegger virksomhetens utfordringer og ser om disse kan løses med dataanalyse eller kunstig intelligens. Dette steget passer for virksomheter som har kjennskap til AI. I dette steget ser vi også på virksomhetens tilgang til data, noe som er avgjørende for å utvikle kunstig intelligens. Videregående kurs består av en praktisk workshop som settes opp i flere omganger gjennom prosjektperioden.

  1. Kobling til problemløser

Virksomhetene med muligheter for å utvikle AI-prosjekter, vil få muligheten til å bli koblet opp med problemløsere. Cluster for Applied AI har relevant nettverk og kunnskap som vil være stil stor nytte i denne fasen. Vi er blant annet involvert i Nemonoor og Katapult som hjelper etableringen av nettopp slike prosjekter. Smart Innovation Norway har dessuten erfaring med virkemiddelapparatet som kan delfinansiere prosjektene.

 

Kommende arrangementer

Webinar: Et nødvendig verktøy i emballasjens verdikjede?: Kunstig Intelligens i din virksomhet

Les mer og meld deg på

 

Din virksomhet kan delta i MOMAI etter behov og modenhet til å starte et AI-prosjekt. Vi har derfor delt prosjektløpet opp i tre steg. I den innledende dialogen med oss vurderer vi hvilke steg din virksomhet bør ta del i:

 

MOMAI partners logo

Uansett hvor moden din virksomhet er for å starte et AI-prosjekt, kan du delta i MOMAI. MOMAI starter våren 2023. Fyll ut kontaktskjemaet under og oppdag hvordan kunstig intelligens kan hjelpe deg med å forbedre virksomheten din.

 

Påmelding til kurset: