Cluster for Applied AI ønsker Easymeeting AS velkommen i klyngen!

«Det er inspirerende å se hvordan Easymeeting bruker teknologi ikke bare for å legge til rette for smidig kommunikasjon, men også hvordan de med bakgrunn i lang erfaring har tatt frem et nytt produkt. Her tar de i bruk kunstig intelligens for å hjelpe sårbare individer med å få hjelp når de har behov for det. Vi er veldig glade for å ha de med som partnere i Cluster for Applied AI!»

Marianne Bjerkman, Klyngeleder i Cluster for Applied AI

I høst ble Easymeeting klyngepartner i Cluster for Applied AI.

Easymeeting har jobbet mer enn 10 år med å utvikle plattformer for videomøter, spesielt til fjernundervisning. I 2019 bestemte de seg for å satse på helsesektoren.

Vi har tatt en prat med gründeren Hans Johan Tofteng som kan fortelle mer om selskapet.

Hva gjør dere i Easymeeting, og hva er din rolle?

Vi designer og utvikler videobaserte tjenester for helsesektoren, basert på videokommunikasjon og kunstig intelligens. Min rolle som gründer og teknolog, er å drive utviklingen fremover og selge inn våre produkter til markedet.

Det vi satser mest på nå er Nattugla, som er et kamera for digital visitt for hjemmeboende eldre og pasienter på institusjoner. Kameraet benytter kunstig intelligens for å trigge smarte alarmer til helsemedarbeiderne. Nattugla brukes allerede av Norske kommuner og vi er i oppstartsfasen i Sverige og noen andre land. Nattugla gir store besparelser for helsesektoren, og skaper trygghet og uforstyrret nattesøvn for tjenestemottakerne. Ved årsskiftet 2021/22 signerte vi en global distribusjonsavtale med Hepro AS, som er et Norsk velferdsteknologiselskap, eid av Adlife som har selskaper og operasjoner globalt. Hepro AS skal bringe Nattugla ut i verden og være med å utvikle teknologien til neste nivå.

Vi trenger å lære mer om kunstig intelligens, og vi har sterk tro på at vi kan utvikle gode ting sammen.

Hans Johan Tofteng

Hvilke målsetninger har dere fremover?

Vi skal gjøre Nattugla til hjemmesykepleiernes beste venn – den hjelper pleierne å levere bedre kvalitet og trygghet. Tjenestemottakere skal også elske Nattugla fordi den skaper trygghet og nattero. Vi har flere produkter i vår portefølje, men vi ser at vi må fokusere på Nattugla nå, og vi har ambisjoner om at det skal bli et globalt produkt.

Har dere et suksesscase eller et spennende prosjekt dere har lyst til å trekke frem?

Harstad Kommune har vært fødselshjelp og gitt oss utrolig mye innspill i utviklingen av Nattugla. De har mer enn 30 Nattugler i drift og gjennomfører 300 visitter i uken, som tidligere var forbeholdt en nattugle kjøretur for pleierne.

Hvorfor velger dere å bli partnere i Cluster for Applied AI, og hva er deres nåværende eller potensielle plass i AI-økosystemet?

Vi ønsker å bli partner i klyngen, fordi vi trenger å lære mer om kunstig intelligens, og vi har sterk tro på at vi kan utvikle gode ting sammen. Jeg har tidligere jobbet mye med oljebransjen, og de gjorde stor suksess med konseptet om å dele kunnskap. Nattugla er bare i startfasen av utviklingssyklusen – vi har ambisjoner om å få den medisinsk godkjent i 2023, og vi tror at den kan være med å analysere og gi tidlige indikasjoner på geriatriske sykdommer og kognitive endringer hos eldre.

Hvem: Hans Johan Tofteng
Rolle: CEO/Gründer

Selskap: Easymeeting AS
Lokasjon: Tromsø

LinkedIn: Hans Johan Tofteng

Cluster for Applied AI ønsker Amesto NextBridge velkommen i klyngen!

Vi er utrolig glade for å få med oss et så fremoverlent og nytenkende konsulentselskap!

Marianne Bjerkman, Klyngeleder i Cluster for Applied AI

I sommer ble konsulentselskapet Amesto NextBridge klyngepartner i Cluster for Applied AI.

Vi er utrolig glade for å få med oss et så fremoverlent og nytenkende konsulentselskap, sier Marianne Bjerkman, Klyngeleder i Cluster for Applied AI. Vi er spesielt imponert over hvordan de arbeider med oppstartselskaper og bredden i prosjektene de kan vise til, legger hun til.

Vincent Aardalsbakke leder avdelingen for AI og nye teknologier i selskapet, og forteller mer om hvordan Amesto Nextbridge arbeider i et lite intervju.

Hva gjør dere i Amesto Nextbridge, og hva er din rolle?

Amesto Nextbridge er eksperter på å skape innsikt og innovasjon fra data. Vi er et konsulenthus som er spesialisert på det man gjerne refererer til som AI og BI.

Min rolle er å lede avdelingen for AI og nye teknologier hvor vi har mange flinke data scientister som kan løse et bredt spekter av utfordringer, både for de største og de minste organisasjonene.

Vår visjon er å være innovatøren innen datadrevet bærekraft og innsikt

Vincent Aardalsbakke, Amesto Nextbridge

Hvilke målsetninger har dere fremover?

Vår visjon er å være innovatøren innen datadrevet bærekraft og innsikt. Denne posisjonen ønsker vi å befeste både hos de aller største virksomhetene i Norden, og de aller minste, dvs start ups. Start ups er ofte fokusert på innovasjon og nye løsninger, noe som ofte gir spennende arbeid når vi får være med på reisen. Forhåpentligvis kan vi identifisere noen sammen med CAAI.

Har dere et suksesscase eller et spennende prosjekt dere har lyst til å trekke frem?

Jeg kan trekke frem et prosjekt vi gjorde for Internasjonale Røde Kors. Her brukte vi språkprosessering (NLP) for å hjelpe organisasjonen å håndtere den økte informasjonsmengden som inntraff med covid-19. Etter å ha evaluert ulike metoder endte vi opp med å bruke en BERT-modell til å automatisk kategorisere store mengder fritekstrapporter med en treffsikkerhet på menneskelig nivå. Dette resulterte i et globalt dashboard hvor de nå har automatisk datainnsamling med full oversikt over globale trender og hvordan ressurser må allokeres.

 Hvorfor velger dere å bli partnere i Cluster for Applied AI, og hva er deres nåværende eller potensielle plass i AI-økosystemet?

Vi ser klare synergier med CAAI og mange overlappende interesser. Begge er interesserte i å forbedre anvendelsen av AI i samfunnet, hjelpe startups med ny teknologi, samt øke samarbeidet mellom offentlige og private aktører for å akselerere utviklingen.

Amesto Nextbridge kan bidra med tung data science-ekspertise som vil komme hele økosystemet til gode. Vi har et titalls personer med PhD og et miljø med bred erfaring innen FoU-arbeid, samt prosjekter med produksjonssetting og gevinstrealisering av AI-løsninger. 

Vi gleder oss!

Hvem: Vincent Aardalsbakke

Selskap: Amesto Nextbridge

Rolle: Leder avdeling for AI og nye teknologier

Linkedin: (1) Vincent Aardalsbakke | LinkedIn

Prisvinner hyller hybridversjonen av Partnerkonferansen 2020

 
 

Prisvinner hyller hybridversjonen av Partnerkonferansen:

– Definitivt den beste konferansen jeg har vært med på under coronatiden

Da Partnerkonferansen 2020 samlet klyngepartnere fra to næringsklynger – både fysisk og digitalt – på torsdag, ble også to vinnere av «Årets klyngepartner» kåret.

Av Mari Kristine Buckholm, 23. oktober 2020

– Det var veldig overraskende og utrolig hyggelig å bli «Årets klyngepartner», og det bare forsterker inntrykket av næringsklyngen, sier Inge Grini, CEO i Intellectual Labs, som i år stakk av med partnerprisen i Cluster for Applied AI.

Partnerkonferansen 2020 samlet partnere fra begge Smart Innovation Norways næringsklynger, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, etter at den ferske AI-klyngen ble stiftet i fjor høst.

– Vi er skapt for å skape ting i samarbeid med andre, og da er vi nødt til å være en del av andres økosystem. Det er derfor vi er med i Cluster for Applied AI. Håpet var at vi kunne møte nye venner i inn- og utland, og det har vi virkelig gjort, forteller Grini.

Han lot seg også imponere over den hybride gjennomføringen av Partnerkonferansen 2020, hvor noen deltakere var til stede i Simulatorsenteret, mens flere fulgte konferansen via Zoom og deltok i aktiviteter der. Selv var han på plass i salen og leverte en av fem partnerpitcher.

– Teknisk og innholdsmessig er dette definitivt den beste digitale hybridkonferansen under coronatiden, og jeg har sett en del! Formatet og senteret er veldig bra, det var ganske mange i salen og mange engasjerte online, kommenterer Grini.

Video : Partnerkonferansen 2020 | Smart Innovation Norway

Stolt partnerbedrift

Dagens andre vinner var Schneider Electric, som ble kåret til «Årets klyngepartner» i den modne næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

– Dette er noe vi må få være stolte av. Det var overraskende og veldig hyggelig! Jeg håper det indikerer at vårt partnerskap har vært på riktig nivå, at vi har vært aktive og at vi har bidratt med noe som har betydd noe for resten av klyngen, sier Per Gjerløw, som mottok prisen på vegne av selskapet.

– For oss er det viktig å være en del av klyngen for å komme i kontakt med nye partnere og kunder, få nye ideer, diskutere modeller for fremtidig business, samt sjekke at våre analyser og utstyr gir mening når det gjelder å bruke dataen vi samler inn og prosesserer til å skape butikk – enten for en kunde eller oss selv. Ja, det er veldig nyttig for oss, legger han til.

– Bidrar med WOW-faktor og kompetanse

Det var Smart Innovation Norways nye Head of Clusters, Eli Haugerud, som hadde gleden av å dele ut prisene til begge prisvinnerne av i hver sin klynge.

– Kriteriet for å bli «Årets klyngepartner» er at bedriften har deltatt og brukt hele innovasjonsplattformen, at de har en WOW-faktor og bidrar med kompetanse inn i klyngen. Det er grunnen til at det var Intellectual Labs og Schneider Electric som stakk av med prisene denne gangen, sier Haugerud.

Sistnevnte har i tillegg vært med i NCE-klyngen lenge og deltatt i flere EU-prosjekter sammen med Smart Innovation Norway.

Årets viktigste møteplass

Som fersk klyngeleder deltok Haugerud selv på Partnerkonferansen for første gang og er ikke i tvil om at møteplass-konseptet er verdifullt – både for klyngemedlemmene og for Smart Innovation Norway selv. Det er prosjektleder for Cluster for Applied AI, Marianne Bjerkman, helt enig i:

– Partnerkonferansen er årets viktigste treffpunkt for klyngepartnerne, hvor de får delta i et arrangement som legger til rette for at de skal bli bedre kjent med hverandre og i tillegg får faglig påfyll og kompetanseheving.

Det første året etter oppstarten av AI-klyngen har vært svært begivenhetsrikt. Klyngen har blant annet blitt nevnt i den nasjonale strategien for kunstig intelligens, deltatt i ulike konferanser, satt i gang flere innovasjonsprosjekter og tatt imot nye partnere.

Cluster for Applied AI skal øke anvendelsen av kunstig intelligens i Norge og legge til rette for å ta i bruk ny teknologi. Fokuset for klyngen er å få hele hele øskosystemet til å fungere sammen – fra utvikling til anvendelse.

– Fremtiden ser lys ut. Vi jobber mot å øke synergien som oppstår når klyngepartnerne treffer hverandre, avslutter Bjerkman.

Cluster for Applied AI starter samarbeid med NORA-nettverket

 

ENGASJERT: Daglig leder for NORA, Klas Pettersen (nummer to fra venstre), var en del av paneldebatten under konferansen AI+. (Foto: Mari K. Buckholm)

NORA-sjefen hyller klyngeinitiativet:

– Nøkkelen er å finne de konkrete prosjektene hvor det finnes et problem som er interessant å løse

Som et nasjonalt nettverk bestående av syv universiteter og to forskningsinstitusjoner, jobber NORA for å styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens. Nå har NORA og næringsklyngen Cluster for Applied AI inngått samarbeid.

Av Mari Kristine Buckholm, 30. september 2020

– Vi bidrar til å utvikle felles forskningsprosjekter mellom partnere, forteller Klas Pettersen, daglig leder for NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium).

Han deltok denne måneden på konferansen AI+, arrangert av IFE, eSmart Systems, Halden kommune og Smart Innovation Norway i samarbeid med Cluster for Applied AI, hvor han både var taler og del av paneldebatten under dag 1.

– Initiativer og arenaer som dette er viktig fordi anvendt kunstig intelligens (AI) er et spennende og bruksrettet felt med gode muligheter for samarbeid mellom akademia og industri. Du har innovasjonssyklusen med inkubatorer, investorer og mange andre brikker som kan hjelpe hverandre videre, sier Pettersen.

Kobler aktører sammen

Før sommeren inngikk NORA og den ferske næringsklyngen Cluster for Applied AI en samarbeidsavtale nettopp for å sikre at de rette aktørene settes i kontakt med hverandre og hjelper hverandre med forskning, innovasjon og anvendelse av AI – på tvers av sektorer.

– For eksempel favner NORA flere universiteter, deriblant Universitetet i Tromsø, som samarbeider med klyngebedriften eSmart Systems i et prosjekt hvor droner og maskinlæring brukes til å inspisere kraftlinjer. Dette har reist en del forskningsspørsmål som er interessante og viktige både fra et grunnforskningsperspektiv og for firmaets bruk, påpeker Pettersen.

Sterke krefter med samme mål

NORA-sjefen setter pris på klyngens initiativ til samarbeid mellom de to nettverkene med sine respektive partnervirksomheter fra ulike sektorer.

– Cluster for Applied AI har samlet de sterke kreftene i Norge. Vi har NORA, som er det bredeste nettverket akademisk sett. Samtidig har vi et stort nettverk i Trondheim med Norwegian Open AI Lab ved NTNU, som blant annet samarbeider tett med Telenor og Sintef. I tillegg har vi med DigitalNorway, som skal få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, sier Pettersen (bildet).

Fremover vil partene ha regelmessige møter hvor målet er å finne interessante problemer å løse med AI. Fra NORAs side bidrar svært kompetente forskere innenfor flere felt som ønsker å delta i industrisamarbeid.

– Nøkkelen er å finne de konkrete prosjektene hvor det finnes et problem som er interessant, også fra et forskerperspektiv på et universitet, og de tror jeg det er mange av, avslutter Pettersen.

Om NORA

 • Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) ble etablert i november 2018 og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, OsloMet, Universitetet i Bergen, NMBU, Simula Research Laboratory AS, NORCE Norwegian Research Centre AS, Universitetet i Oslo og Universitetet i Stavanger.
 • Nettverket skal styrke norsk forskning, utdanning og innovasjon innen kunstig intelligens (AI), maskinlæring og robotikk, I tillegg til annen relevant forskning som støtter utviklingen av AI-applikasjoner.
 • NORA skal bidra til å utvikle felles forskningsprosjekter mellom partnere, og ta en aktiv rolle i etableringen av oppstartsbedrifter på AI-feltet.
 • Konsortiet skal videre bidra til å posisjonere norsk forskning innen kunstig intelkigens I den internasjonale arenaen og har et spesielt ansvar for å utvikle aktiviteter rettet mot forskningsprogrammene Horizon 2020 og Horizon Europe.
 • I tillegg skal konsortiet skape møteplasser og organisere ulike arrangementer for forskere og studenter.

Les mer: nora.ai

Smart Cognition landet 100.000 kroner i designstøtte

 

Landet 100.000 kroner i designstøtte:

– Betyr at plattformen vi utvikler får et skikkelig løft

Oppstartsselskapet Smart Cognition er én av to blant totalt 68 søkere som har fått tildelt støtte fra stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) til sitt prosjekt «Aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon».

Av Mari Kristine Buckholm, 30. juni 2020

– Vi har fått 100.000 kroner i såkalt designstøtte, som i sin helhet går til en profesjonell designpartner. Vi har allerede inngått avtale med designbyrået Halogen, og arbeidet starter i august, forteller en glad Sven Erik Tønnesen, gründer og daglig leder i Smart Cognition.

I starten av juni kom nyheten om at selskapet, som er klyngepartner i Cluster for Applied AI, hadde kommet gjennom nåløyet i konkurranse med 67 andre bedrifter. Søknaden ble utarbeidet i samarbeid med Sunnaas sykehus og støtten tildeles av stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA).

– DOGA er genuint opptatt av inkludering. De ser etter prosjekter som på en nyskapende måte kan bidra til et mer inkluderende samfunn gjennom utvikling av et nytt hverdagsprodukt, tjeneste eller digital løsning til glede og nytte for alle, uavhengig av funksjonsevne, alder, kulturell eller språklig bakgrunn, forklarer Tønnesen.

Tydelig fokus på inkludering

Smart Cognition leverer en nyskapende samhandlingsplattform for deling av informasjon om kultur og fritidsaktiviteter mellom kommuner, frivillige organisasjoner, lag/foreninger, privatpersoner eller andre som har et aktivitetstilbud de ønsker å formidle informasjon om, og mennesker med og uten funksjonsnedsettelser. Plattformen forvandler en arrangørs informasjon om frititidsaktiviteter til et innhold tilpasset den enkelte bruker av en spesielt utviklet app, slik at alle kan forstå – uansett funksjonsnivå.

De tildelte designmidlene fra DOGA er øremerket prosjektet «Aktiv fritid ved hjelp av tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon».

– Prosjektet har mange gode kvaliteter og potensial i seg som DOGA gjerne vil se videre til en inkluderende løsning for et stort mangfold av mennesker. Ifølge stiftelsen skilte vi oss ut på grunn av vårt tydelige fokus på inkludering. Å involvere mennesker med funksjonsnedsettelser gjennomsyrer alt vi gjør. For oss er det helt naturlig, nærmest automatikk, å tenke hvordan det arbeidet vi gjør kan komme absolutt alle til gode, sier Tønnesen.

Vil bidra til holdningsendring

DOGA er en del av det norske virkemiddelapparatet for å skape nye produkter og tjenester og er pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Smart Cognition-gründeren opplever tildelingen som en solid anerkjennelse av både arbeidet selskapet gjør og deres fokus på inkludering.

– Støtten betyr at plattformen vi utvikler får et skikkelig løft. Design er et eget fagområde som vi ikke har egen kompetanse på, og det å få profesjonell hjelp til utforming av for eksempel brukergrensesnitt er noe vi lenge har ønsket oss, påpeker Tønnesen. Han legger til:

– Men det aller viktigste er at økt oppmerksomhet om oss medfører økt oppmerksomhet om mennesker med funksjonsnedsettelser og deres situasjon. I tillegg til å utvikle gode løsninger skal vi også bidra til en bevisstgjøring og holdningsendring i samfunnet om mennesker med funksjonsnedsettelser og de ressursene de faktisk er i besittelse av.

Innholdsrik høst i vente

Neste steg for oppstartsbedriften er, ved siden av samarbeidet med Sunnaas, Halogen og DOGA, å videreutvikle sin Aktiv Fritid-plattform til å omfatte fritidskortordningen sammen med Halden kommune.

– Kommunen fikk nylig 10 millioner kroner av Bufdir til fritidskortet, en tilskuddsordning fra regjeringen som skal bidra til at flere barn og unge deltar i fritidsaktiviteter. Vi tror at Halden kommunes tydelige fokus på inkludering var medvirkende til at Halden ble valgt som én av tolv blant 193 kommuner som søkte, sier Tønnesen.

Han ser frem mot en spennende og hektisk høst, og setter pris på Halden kommunes innsats for å få med alle.

– Vi vil gjøre vårt ytterste for at fritidskortet skal bli en suksesshistorie. Økt aktivitet er viktig for alle, uavhengig av funksjonsevne, og det skal vi bidra til, slår Tønnesen fast.

Om DOGA

 • Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge.
 • Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.
 • Stiftelsens mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

Kilde: doga.no

Om Smart Cognition

 • Basert på kunstig intelligens tilbyr Smart Cognition individuelt tilpasset informasjon og støtte for kommunikasjon.
 • Dette gjøres via samhandlingsplattformen Aktiv Fritid, som gir forståelig informasjon om fritidsaktiviteter til flere og bidrar til økt deltakelse.
 • Aktiv Fritid skal bidra til økt inkludering, økt selvbestemmelse og økt livskvalitet.
 • Smart Cognition er en ideell virksomhet – sosial entreprenør.
 • Overskuddet forblir i bedriften eller gis til prosjekter eller organisasjoner som fremmer levekårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kilde: smartcognitionas.com

Cluster for Applied AI får støtte til videreutvikling

 

PROSJEKTLEDER: Marianne Jansson Bjerkman gleder seg over at næringsklyngen Cluster for Applied AI får midler til å utvikle seg videre. Klyngen skal bidra til lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens blant norske bedrifter. (Foto: Mari K. Buckholm)

 

Cluster for Applied AI får støtte til videreutvikling:

– Vi har vist at miljøet er levedyktig og at økosystemet allerede nå kan vise til resultater

Smart Innovation Norway har fått tilsagn på midler fra Viken fylkeskommune til å videreutvikle Cluster for Applied AI på vegne av klyngens partnere.

Av Mari Kristine Buckholm, 24. juni 2020

I september i fjor lanserte initiativtakerne Smart Innovation Norway, eSmart Systems, IFE og Høgskolen i Østfold en ny, nasjonal klynge for kunstig intelligens, kalt Cluster for Applied AI.

– Gjennom arbeidet med klyngen i fase 1 har vi vist at miljøet er levedyktig og at økosystemet allerede nå kan vise til resultater. De nye midlene er en forutsetning for å kunne fortsette arbeidet med å støtte og utvikle tilbudet for partnerne, og vi er glade for at fylkeskommunen ønsker å bidra til dette viktige initiativet, kommenterer Marianne Jansson Bjerkman, prosjektleder for Cluster for Applied AI hos Smart Innovation Norway.

Godt tilbud til partnere

Næringsklyngen skal bidra til at Norge kan ta en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (AI) i forretningsmessig sammenheng. Det innebærer å gjøre norske bedrifter bærekraftige og klare for en ny verden – som i stor grad vil være styrt av kunstig intelligens.

Støtten fra fylkeskommunen lyder på 725.000 kroner (totalbudsjett for prosjektet er 1.450.000 kroner), og prosjektperioden strekker seg frem til utgangen av februar 2021.

– For Smart Innovation Norway betyr de nye midlene at vi kan fortsette arbeidet vi gjør for å fasilitere klyngen og nettverket på en god måte, og for partnerne vil det bety et fortsatt godt tilbud fremover, forteller Jansson Bjerkman.

AI til det beste for samfunnet

Allerede ved lanseringen i høst, hadde Smart Innovation Norway samlet over 40 nøkkelorganisasjoner fra både privat næringsliv, offentlig sektor og akademia i klyngen. I dag består Cluster for Applied AI av mer enn 60 medlemmer og samarbeidspartnere.

Prosjektlederen håper utviklingen vil fortsette og at flere små og mellomstore bedrifter som anvender kunstig intelligens i dag eller som har som formål å begynne å bruke teknologien vil slutte seg til det gode AI-felleskapet.

– Klyngens visjon er å skape en verden hvor norsk næringsliv er rustet til å kunne anvende AI til det beste for seg selv og samfunnet. For å få til dette vil vi sammen med våre partnere arbeide med å utvikle miljøet og nettverket, bidra til norsk og nordisk samarbeid, initiere prosjekter hvor kunstig intelligens tas i bruk, utvikle og gjennomføre opplæringsaktiviteter og samarbeide med myndigheter. Vi vil også se på muligheter for å hjelpe norske partnere med å tilby sine løsninger internasjonalt, påpeker Jansson Bjerkman.

Begivenhetsrik høst

Hun oppfordrer alle interesserte aktører og partnere til å følge med på klyngens aktiviteter utover høsten. Blant annet tilbys opplæring i innovasjonsmetodikk, og 15.-16. september går den aller første utgaven av konferansen AI+ av stabelen – som i år kjøres digitalt.

– Vi starter opp etter sommeren med et frokostseminar knyttet til sikkerhet sammen med vår klyngepartner Zacco, og vi ser frem mot en spennende høst!, avslutter prosjektlederen.

Om Cluster for Applied AI

 • Målet er å utvikle Norges beste miljø for anvendelse av kunstig intelligens, og kan allerede vise til et levende økosystem av virksomheter som utvikler og tar i bruk AI-drevne løsninger.
 • Næringsklyngen har store ambisjoner for fremtiden, og arbeider med initiativer og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
 • Cluster for Applied AI skal fungere som en fysisk og digital møteplass for relevante aktører innen anvendt kunstig intelligens (AI).
 • Klyngens medlemmer skal kunne lære av hverandre, samarbeide i innovasjonsprosjekter om felles løft og synergier, knytte forretningskontakter, arbeide med andre innovasjonssystemer og jobbe med rammebetingelser.

Les mer: smartinnovationnorway.com/aiklynge

Ønsker du en oversikt over tilbud til partnere kommende høst?

>> Ta kontakt med Marianne Jansson Bjerkman

Pangstart-vinner landet 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge

 

FREMGANG: Medgrunnlegger og CPO i Völur, Adrian Diaz, stod på scenen under Pangstart Gründer i november 2019 og forklarte hvordan deres AI-løsning hjelper kjøttindustrien. (Foto: Mari K. Buckholm)

 

Pangstart-vinnerne landet 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge:

– Et ekstremt viktig tilskudd for oss

Oppstartsselskapet Völur vant Pangstart Gründer høsten 2019. I april 2020 fikk de innvilget et tilskudd på 1,4 millioner kroner fra Innovasjon Norge etter en god og effektiv søknadsprosess.

Av Mari Kristine Buckholm, 30. april 2020

– Det er veldig gledelig å motta et slikt tilskudd. Det viser at det er flere utenfor bransjen som ser behovet vi dekker og verdien vi skaper innen kjøttindustrien. I tillegg er det viktig for oss å ha Innovasjon Norge i ryggen i tiden fremover, kommenterer Adrian Diaz, medgrunnlegger og Chief Product Officer (CPO) i Völur.

Selskapet utvikler optimaliseringsverktøy basert på kunstig intelligens (AI) som hjelper kjøttindustrien til å utnytte dyrene optimalt, samtidig som de tilfredsstiller akkurat den samme markedsetterspørselen og reduserer matavfall.

– I det stadiet Völur befinner seg, er tilskuddet fra Innovasjon Norge ekstremt viktig. Det legger til rette for at vi kan bygge selskapet videre og skape verdi for kundene, påpeker Diaz.

Verdifull bekreftelse

Etter seieren i det intensive gründerprogrammet Pangstart i november i fjor, ble selskapet en del av Smart Innovation Norways inkubator samt medlem i næringsklyngen Cluster for Applied AI. På nyåret startet arbeidet med å søke om tilskudd fra Innovasjon Norge.

– Vi har skrevet søknaden selv, men fått god veiledning fra vår rådgiver i Smart Innovation Norway, Tor Frydenberg. I tillegg har vi hatt tett dialog med Innovasjon Norge som har gitt oss god veiledning gjennom hele prosessen, forteller Diaz (bildet).

Jubelen var stor da de gode nyhetene kom, og Diaz er tydelig på at det betyr mye for oppstartselskapet å få bekreftelse på at de er på rett vei.

– Vi opplever at Innovasjon Norge ser verdien teknologien vår bringer til en så stor og samfunnsviktig industri som kjøttindustrien. Det viser de ved å gi oss et tilskudd som legger til rette for videre vekst og utvikling i selskapet, sier han.

Samarbeid for videre fremgang

Völurs ambisjon er på sikt å være tilbyder nummer 1 av verdikjedeoptimaliseringsverktøy basert på kunstig intelligens i kjøttindustrien. Tilskuddet er et viktig steg på veien og skal gå til videre utvikling og internasjonalisering av selskapet.

Diaz forteller at både Pangstart-programmet og det tette samarbeidet med Smart Innovation Norway har betydd mye for Völurs fremgang, og det blir ikke mindre viktig i den fasen selskapet nå går inn i.

– Når man jobber med forskning og utvikling, samtidig som man skal inn i nye markeder, er det avgjørende å ha med gode samarbeidspartnere, noe vi har i Smart Innovation Norway. I tiden fremover blir det helt avgjørende for oss å skape verdi for kunden – det er soleklar førsteprioritet. Samtidig skal vi jobbe med å bygge selskapet videre til å bli en internasjonal aktør, avslutter Völurs CPO.

Om Völur

 • Optimaliserer verdikjeder med bruk av kunstig intelligens (AI).
 • Hjelper matproduksjonsindustrien til å bruke minst mulig globale ressurser for å tilfredstille etterspørselen.
 • Deres intelligente løsning forstår hvordan en bedrift fungerer, forutser årsak-virkning-utfall og gir anbefalinger i sanntid basert på etterspørselen i markedet.
 • Med intensjon om å bidra til å redusere matsvinn verden over, tilbyr Völur sin AI-drevne optimaliseringstjeneste, i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 12: “Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns”.

Kilde: volur.no

Nå kan du ta GRATIS suksesskurs om kunstig intelligens på norsk

 
 

NTNU tilbyr suksesskurs om kunstig intelligens på norsk:

– Ikke bare eksperter og spesielt interesserte som trenger kjennskap til kunstig intelligens

I dag ble nettkurset «Elements of AI» lansert på norsk og samtidig sparket distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland i gang kampanjen KI-løftet, hvor mer enn 50 virksomheter er med.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2020

– «Elements of AI» er et introduksjonskurs i kunstig intelligens, og har som mål å øke kunnskapen om og forståelsen for kunstig intelligens i samfunnet. Det inneholder både teori og praktiske oppgaver, forteller ansvarlig for «Elements of AI» ved NTNU, Helge Langseth.

Samfunnsrelevans og teknologi

Kurset består av seks deler. Del 1 og 6 tar for seg basiskunnskap om kunstig intelligens og har fokus på samfunnsrelevans, anvendelse og etiske problemstillinger. Del 2–5 beskriver de teknologiske sidene av kunstig intelligens. Det er også mulig kun å ta utvalgte deler av kurset. Dette er temaene (delene) som tas opp:

 1. Hva er kunstig intelligens?
 2. Problemløsing ved hjelp av kunstig intelligens
 3. Kunstig intelligens i praksis
 4. Maskinlæring
 5. Nevrale nettverk
 6. Konsekvenser – Hvordan vil kunstig intelligens påvirke oss i fremtiden?

– Etter å ha tatt kurset skal deltakerne ha kunnskap om og forståelse for noen av de viktigste betydningene av kunstig intelligens. De skal kunne tenke kritisk rundt påstander og myter om kunstig intelligens og gjøre egne vurderinger av teknologiens betydning. De skal kunne definere kunstig intelligens og delta i diskusjoner om kunstig intelligens. Dessuten skal de ha fått en viss innsikt i metodene som gjør kunstig intelligens mulig, forklarer Langseth (bildet).

Når du vil, hvor du vil

Smart Innovation Norway ønsker å bidra til at kurset blir en suksess i Norge og prosjektkoordinator for næringsklyngen Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjekman, oppfordrer alle klyngepartnere til å gjennomføre kurset.

– Du trenger ingen forhåndskunnskap om kunstig intelligens, bare et ønske om å lære. Du kan ta det hvor du vil, når du vil, i ditt eget tempo, sier hun.

Kurset gjennomføres nemlig digitalt via nettsiden elementsofai.no, og alle læreressursene (tekst, oppgaver) ligger der. Arbeidsmengden utgjør i gjennomsnitt cirka 30 timer, men du kan gjennomføre så hurtig du selv ønsker.

Høyaktuell, gratis kompetanse

– Kurset krever ingen forkunnskaper innen programmering eller digital teknologi. Vi tenker at lanseringstidspunktet under den pågående coronakrisen gjør at vi spesielt kan nå folk som plutselig har blitt permittert, eller som har mistet jobben, og som enten ser at de må skaffe seg ny kompetanse for å være attraktiv for nye jobber, eller som bare har tid til overs i påvente av å kunne gå tilbake til sin gamle jobb, påpeker Langseth.

«Elements of AI»-kurset har vært tilgjengelig på engelsk en god stund, og har vært en stor suksess. Det har derfor vært et ønske om å gjøre kurset lettere tilgjengelig for et norsk publikum, noe Nikolai Astrup (i sin rolle som tidligere digitaliseringsminister) snakket godt om da han lanserte den nasjonale KI-strategien for Norge i januar. Nå er kurset oversatt til norsk, det er åpent for registrering og det er helt gratis å ta det.

– Kunstig intelligens vil påvirke oss alle i fremtiden, både i arbeidslivet og i hverdagen ellers. Det er ikke bare eksperter og spesielt interesserte som trenger kjennskap til kunstig intelligens. Jeg tenker at så mange som mulig bør ha basiskunnskap om hvordan denne teknologien virker og hva den vil bety for oss, avslutter Langseth.

Om Elements of AI:

 • Elements of AI er et gratis nettkurs laget av Reaktor, Helsingfors Universitet og Feed.
 • De laget kurset med mål om å gjøre kunstig intelligens (KI) forståelig for alle.
 • Kurset er rettet mot alle som vil vite mer om hva kunstig intelligens er, hvordan KI utvikles, og hva som kan (og ikke kan) gjøres med KI.
 • Kurset kombinerer teori med praktiske oppgaver, og du kan fullføre det i ditt eget tempo.

Kilde: elementsofai.no

– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

 
 

Samarbeid om nytt Katapult-senter for norske bedrifter:

– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

I starten av april offentliggjorde Siva at Smart Innovation Norway, Media City Bergen og Protomore i Molde har fått midler til å avklare hvordan de sammen kan etablere et nasjonalt kompetansesenter for industriell tjenesteutvikling.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2020

– Denne tildelingen er et resultat av solid samarbeid mellom Smart Innovation Norway, IFE (Institutt for Energiteknikk), eSmart Systems, DigitalNorway og Cyviz. Vi har lenge arbeidet for å få midler til et kraftsenter innen anvendt kunstig intelligens og tjenesteutvikling, så dette er et viktig steg i riktig retning for oss, sier leder for Kommunikasjon & Visualisering hos Smart Innovation norway og ansvarlig for søknaden til Norsk Katapult, Mette Magnussen.

Forprosjektet som Smart Innovation Norway-miljøet har fått Siva-midler til sammen med Protomore i Molde og Media City Bergen skal danne et grunnlag med anbefalinger for et nytt Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling i Norge.

Viktig milepæl

– For Smart Innovation Norway og vårt kompetansemiljø i Halden, er dette en viktig milepæl som vi har jobbet lenge med å oppnå. Et slikt Katapult-senter, med dets tjenester, vil kunne fungere svært godt sammen med eksisterende aktiviteter og tjenester i hele Smart Innovation Norways innovasjonsplattform, særlig med tanke på aktivitetene i næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, sier Magnussen (bildet). Hun fortsetter:

– Spesielt sistnevnte klynge vil kunne forsterke den planlagte Katapulten på en god måte, med forsterkende effekt tilbake. For eksempel kan vi se for oss at partnerne i klyngen vil kunne benytte senterets fasiliteter og utstyr til prototyping, simuleringer og testing for sine AI-prosjekter, tjenester og produkter.

Magnussen mener tildelingen av Katapult-forprosjektet kan sees på som et kvalitetsstempel og bevis på at arbeidet selskapet har lagt ned sammen med partnerne sine, og innad i Smart Innovation Norway, har vært riktig.

– Dette gir oss en styrket posisjon i nasjonal sammenheng hvor vi får mulighet til å dele den unike kompetansen miljøet besitter, innen blant annet anvendt kunstig intelligens, med resten av næringslivet i Norge. Det gir oss muligheten til å bidra med mer forskning- og innovasjonsaktiviteter som faktisk skaper bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og bidrar til at Norge som nasjon blir mer konkurransedyktig, påpeker hun.

Planlegging og konseptutvikling

I forprosjektfasen, som strekker seg fra mars til september 2020, skal de tre kompetansemiljøene i Halden, Bergen og Molde avklare samarbeidsformer, ambisjoner, forpliktelser og muligheter for et nytt, felles Katapult-senter innen industriell tjenesteutvikling.

– I denne perioden vil det bli avgjørende med tidlig involvering av potensielle brukere og kunder av senteret slik at vi får utviklet tjenester som faktisk løser kundens behov eller gir dem nye muligheter for forretningsutvikling. Dette innsiktarbeidet, som vi vil utføre sammen med Protomore og Media City, vil være viktige grunnpilarer i det videre konseptutviklingsarbeidet av senteret, forteller Magnussen.

Hun røper at de også ser på ulike samhandlingsløsninger for å kunne tilby senterets tjenester bredt i Norge uten at kundene nødvendigvis trenger å reise til Viken for å nyttiggjøre seg av dem.

– Dette har blitt mer aktuelt enn noensinne i disse COVID-19-tider, og vil ikke bli noe mindre viktig fremover for å kunne arbeide mer effektivt og «grønnere» sammen, fastslår Magnussen.

Skal gjøre bedrifter konkurransedyktige

Hensikten med et eget Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling er å bistå SMB-er (små og mellomstore bedrifter) regionalt og nasjonalt med å bli mer konkurransedyktige internasjonalt. Dette gjøres ved å få nye tjenester og produkter rimeligere og raskere ut i markedet.

– Katapultsenteret vil fokusere på alle aspekter som menneske, teknologi, strategi, markedsføring og økonomi, og tilby pilotering, testing og simulering. Senteret tar sikte mot å bli norsk næringsliv sin mest attraktive testarena for industriell tjenesteutvikling med fokus på blant annet å tilby tjenester innfor anvendelse av kunstig intelligens, forretningsmodellering og utvikling av prestasjonskultur, forklarer Magnussen.

I tillegg er det et mål at det aktuelle Katapultsenteret vil kunne bistå de andre Katapultsentrene i Norge med sine løsninger, ressurser og kompetanse, og på den måten bli et viktig nasjonalt knutepunkt for industriell tjenesteutvikling.

Om Norsk katapult

 • Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.
 • Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
 • Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.
 • Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.
 • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kilde: norskkatapult.no

Sjekk hvilke coronatiltak Innovasjon Norge har gjort for klyngebedrifter

 
 

Sjekk hvilke tiltak Innovasjon Norge har gjort for klyngebedrifter i coronakrisen

Innovasjon Norge har laget flere tiltakspakker for å møte endrede behov i næringslivet som følge av coronapandemien. Under kan du se hvilke finansieringstilbud som er særlig relevante for klynger/nettverk og bedrifter i klyngene.
Innovasjon Norges krisetiltak for norske bedrifter

Innovasjon Norge har fått en ekstrabevilgning på 4,7 milliarder kroner. Denne brukes til å utvide etablerte ordninger, og til å iverksette noen nye tilskuddsordninger.

Blant annet lanseres et ekstraordinært innovasjonstilskudd for innovative bedrifter med vekstpotensial. Innovasjon Norge anbefaler at alle klyngene/nettverkslederne gjør seg kjent med disse nye mulighetene og bidrar til å mobilisere klyngebedriftene til å utnytte tilbudene.

 • Les mer om krisetiltakene HER

.

Forlengelse av Digitalt kompetanseløft – Klynger som omstillingsmotor

Som en del av tiltakspakken for klynger (se nederst på siden) ligger det også en forlengelse av dette tilbudet ut 2020, ref. tiltak 4. Her ligger det muligheter til å få faglig og finansiell støtte til kompetanseløft for både enkeltbedrifter og grupper av bedrifter, sistnevnte gjerne organisert gjennom en klynge.

 • Les mer om Omstillingsmotor HER

.

Bedriftsnettverk

Fra 2020 er det Fylkeskommunene som har ansvar for bedriftsnettverksordningen, men det er Innovasjon Norge som behandler og beslutter søknader, og som gir faglig rådgivning til utviklingen av nye nettverk.

Fylkeskommunene har gitt rammer for ordningen i sine oppdragsbrev til Innovasjon Norge. Rammene er begrensede.

Det vurderes nå om det kan være mulig å støtte bedriftsnettverk gjennom den omtalte tilleggsfinansieringen, men dette er per i dag ikke avklart. Innovasjon Norge oppdaterer.

Sjekk også ut to av fylkeskommunenes (Innlandet og Viken) muligheter til å støtte både bedriftsnettverk og andre former for næringsutvikling:

.

Tiltakspakke for klynger

Stortinget har bevilget 50 millioner kroner til en tiltakspakke for etablerte klynger. Midlene skal forsterke klyngenes innsats for å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet. Målgruppen er klynger som har basisfinansiering fra klyngeprogrammet i 2020, samt klynger som tidligere har hatt finansiell støtte fra programmet og som har et høyt aktivitetsnivå (disse klyngene er konkret angitt).

 • Les mer om tiltakspakken HER

Om Innovasjon Norge:

 • Skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene.
 • Profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
 • Tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.
 • Har kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land.
 • Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet.
 • Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Les mer: innovasjonnorge.no

nb_NONorwegian