Om Cluster for Applied AI

Næringsklynge for anvendt kunstig intelligens

Cluster for Applied AI skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.

Marianne Jansson Bjerkman
AI-klinikken åpnet
AI-klinikken

Ønsker du å realisere ditt digitale potensial?

Gjennom sterke partnere i Cluster for Applied AI representerer AI-klinikken en ekstraordinær samlet kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens.

Nyheter

Årets klyngepartnere 2022 er kåret!

Hvert år deler Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets ut prisen Årets klyngepartner til en partnerbedrift som har gjort seg bemerket det siste året. I år var intet unntak da Partnerkonferansen 2022 gikk av stabelen i Smart Innovation Arena. Prisen deles ut som siste post på et tettpakket program, og hemmeligholdet rundt […]

Våre partnere

Vi tilbyr aktører i verdikjeden for kunstig intelligens tilgang til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanseutvikling, støtte til finansieringsprosesser og muliggjør forskning og innovasjon ved å fasilitere og utvikle programmer og prosjekter som kobler problemeiere og problemløsere. Dette resulterer i økt global konkurransekraft og bærekraftig vekst til det beste for samfunnet.

Partnere
Partnerkonferansen 2022
nb_NONorwegian